Site Metrics and Web Analytics by NextSTAT
FR | EN 
XML/RSS feed  
 Home

Welkom op de site van COPRO!

Via de linker kolom vraagt u gerichte informatie op.
Dit nieuwsscherm somt een reeks actuele topics op. Veel leesgenot.


  VACATURES  


  EXTRANET technische fiches  Het ACTIVITEITENRAPPORT 2015 kan online bekeken worden en als PDF-bestand gedownload worden.

13/02/2017 COPRO in de pers (07/2016-12/2016)
16/01/2017 Studiedag ReLiMoS - 23/01/2017
20/10/2016 Laad uw elektrisch voertuig bij COPRO op
02/09/2016 COPRO in de pers (01/2016-06/2016)
18/08/2016 Resultaten tevredenheidsenquête COPRO
01/04/2016 Dirk Van Loo volgt Erik Barbé op als CEO van COPRO
03/03/2016 TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt
08/01/2016 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden
14/10/2015 COPRO tevredenheidsenquête
06/05/2015 Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt
28/04/2015 COPRO erkend als sectorale organisatie (OSO) voor het BENOR-merk
09/01/2015 Nieuw certificaat voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes op de COPRO-Site

Klachten, suggesties en beroep

13/02/2017 Copro in de pers (07/2016-12/2016)

  • Copro in de katern van "Bouwkroniek - La Chronique " uitgegeven in het kader van de "Betondag". Een artikel over het gebruik van certificatie (oktober 2016)
  • COPRO wint de Trophy Road Tour 2016 (oktober 2016)
  • Artikel over "Elastomeer rubberringen: een nuttige update" (december 2016)
  • Artikel over "Proefprojecten zwavelbeton: de resultaten na 1 jaar blootstelling" (december 2016)
top

16/01/2017 Studiedag ReLiMoS - 23/01/2017

Op 23/01/2017 zal COPRO, met als spreker Johny De Nutte, aanwezig zijn op de studiedag ReLiMoS - Reuse of excavated Lime Modified Soils. Meer informatie kan men terugvinden via http://iiw.kuleuven.be/oostende/evenementen/studiedag-relimos.

top

20/10/2016 Laad uw elektrisch voertuig bij COPRO op

Vanaf heden kunnen bestuurders van elektrische fietsen en auto’s hun voertuig gratis bij COPRO opladen. De stroom is afkomstig van de 90 zonnepanelen op ons dak. Auto’s kunnen “tanken” aan de laadpaal vooraan op onze parking, fietsen kunnen terecht in onze garage en hun batterij gewoon via het stopcontact opladen.

Indien u van deze dienst gebruik wil maken dient u zich bij het onthaal te melden waar u verder geholpen zal worden. Momenteel bieden wij de mogelijkheid enkel aan onze eigen klanten aan.

Dit initiatief is onderdeel van een belangrijk aantal maatregelen die passen in onze doelstelling om duurzaamheid in onze eigen werking te integreren. COPRO wil het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen aanmoedigen en op die manier mee bijdragen aan een groenere toekomst.

top

02/09/2016 Copro in de pers (01/2016-06/2016)

  • Publireportage over COPRO in de catalogus van het salon Publica (juni 2016)
  • Edito van Dirk Van Loo in Equipement & Road construction (mei/juni 2016)
  • Artikel over gerecycleerde granulaten in Equipement & Road construction (mei/juni 2016)
  • Artikel over de activiteiten van COPRO in Architecture & Urbanisme (juli 2016)
  • De pen - "Op naar de 'uitvoerderscertificatie'" door ir. Dirk Van Loo (juni/juli 2016)
top

18/08/2016 Resultaten tevredenheidsenquête COPRO

Eind vorig jaar voerde COPRO een tevredenheidsenquête uit bij overheden en fabrikanten. De resultaten zijn ondertussen verwerkt en geanalyseerd. U kan hier een samenvatting van de resultaten terugvinden.

top

01/04/2016 Dirk Van Loo volgt Erik Barbé op als CEO van COPRO

Sinds 1 april 2016 is ir. Dirk Van Loo de nieuwe CEO van vzw COPRO te Zellik. Hij volgt Erik Barbé op, die na 16 jaar aan het roer te hebben gestaan, van zijn welverdiend pensioen geniet.

Erik Barbé heeft eerst als directeur, later als CEO, COPRO verder uitgebouwd tot de gerenommeerde instelling in de wegenis- en infrastructuursector die het nu is. COPRO wil hem daarvoor van harte bedanken en wenst hem veel succes en plezier in deze nieuwe episode van het leven die hij nu zal ontdekken.

Dirk Van Loo heeft een 23-jarige ervaring in de bouw- en betonsector en is sinds 2013 technisch directeur bij COPRO. Hij werd door de Raad van Bestuur aangesteld om het beleid verder te zetten, en de activiteiten te ontwikkelen, beantwoordend aan de behoeften van de markt.

top

03/03/2016 TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Onlangs meldde COPRO dat het zou starten met de certificatie van de afvoer van teerhoudend asfalt. Ondertussen is bij één tussenopslagplaats de proefperiode gestart voor de COPRO ε certificatie. Vanaf heden mag TOP-MIX in Oostende teerhoudend asfalt ontvangen om het conform Standaardbestek 250 versie 3.1 thermisch te laten reinigen.

Meer weten?     top

08/01/2016 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden

COPRO organiseert op 02/02/2016 samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW en Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegenbouwkunde een opleidingsdag over normalisatie, keuring en certificatie in de wegenbouwsector. Het is de bedoeling om werftoezichters, werfleiders, e.d. met minder dan 2 jaar praktijkervaring vertrouwd te maken met certificatie en vooral met de praktische dagdagelijkse toepassing ervan. Voor de uitnodiging, klik hier. Schrijf snel in, het aantal deelnemers is beperkt.

top

14/10/2015 COPRO tevredenheidsenquête

COPRO lanceert in oktober/november een enquête bij zijn partners. Als u telefonisch wordt gecontacteerd door een onafhankelijk bureau met vragen over uw tevredenheid, ergernissen of bemerkingen, bedankt om even tijd vrij te maken voor uw feedback. De resultaten worden eind 2015 gecommuniceerd.

top

06/05/2015 Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse Overheid beslist om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen niet langer te recycleren in onze wegen. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd. Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden verplicht voor werken waarbij minder dan 2000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt.

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: COPRO ε. De ε wijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf.

Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt. Het thermisch reinigen op zich maakt er geen deel van uit.

Meer weten?      top

28/04/2015 COPRO erkend als sectorale organisatie (OSO) voor het BENOR-merk

Het NBN (Bureau voor Normalisatie), is eigenaar van het BENOR-merk, en heeft het beheer ervan in licentie gegeven aan de vzw BENOR. Op zijn beurt, geeft de vzw sublicenties aan sectorale organisaties (OSO), voor het beheer en toezicht op het gebruik van het BENOR-merk toegepast op producten, processen of diensten van welomschreven sectoren.

COPRO heeft deze sublicentie ontvangen en is dus sectorale organisatie voor een hele rits producten. Daarbij gerecycleerde granulaten, hydraulisch gebonden mengsels, granulaten van secundaire oorsprong, wegenisbeton, wegmarkeringen, afschermende constructies, elastomeren, wegenisproducten in gietijzer, enz.

Voor u als gebruiker, producent of voorschrijver wijzigt quasi niets. Voor COPRO is het een nieuwe officiële bevestiging van zijn positie als kwaliteitspartner.

Meer weten?     top

09/01/2015 Nieuw certificaat voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen

De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 verplicht het NTMB-certificaat voor producenten en leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen. Concreet zijn dat producten zoals grassen, oeverplanten, hout, natuurtechnische geotextielen, etc. die gebruikt worden in de infrastructuurbouw, bijvoorbeeld als oeverbescherming. (NTMB = Natuurtechnische Milieubouw)

Het is een systeemcertificaat, tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen. Het betreft dus geen certificatie van het NTMB-product zelf, maar van het kwaliteitssysteem van de producent of leverancier.

Het beheer van de certificatie is in handen van NTMB-OK, het spiksplinternieuw Vlaams overleg- en kenniscentrum voor natuurtechnische milieubouw. Dit gebeurt in overleg met de verschillende betrokken partijen: producenten en leveranciers, bestekschrijvers, overheden, aannemers en experten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (info@lne.be), of bij COPRO (info@copro.eu).

top

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes op de COPRO-Site XML/RSS feed

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwigheden op de COPRO-Site? Zet dan volgende link in uw nieuwslezer (RSS-Reader) "http://www.copro.eu/content/Feed_NL.xml".

top