Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO / Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten

Diensten

Certificatie

Via certificatie bevestigt een onpartijdige instelling zijn vertrouwen in de kwaliteit van bepaalde producten. Door middel van zelfcontrole door de producenten en periodieke externe controle door de certificatie-instelling wordt de conformiteit aan specifieke eisen gecontroleerd. De gebruiker kan een gecertificeerd product herkennen aan het merkteken op het product en/of op de leveringsdocumenten, bovendien kan de beschrijving van het gecertificeerde product teruggevonden worden op de technische fiche. COPRO is certificatie-organisme van de keurmerken COPRO, BENOR en ATG voor een hele reeks bouwproducten.
Meer ... →

Inspectie

COPRO voert inspectietaken uit voor zichzelf en voor andere certificatie-instellingen. De controles gebeuren op basis van een toepassingsreglement voor het product. De inspecteur zal zich op basis van het vooropgesteld reglement een zo objectief en neutraal mogelijk beeld vormen. Zijn inspectierapport wordt dan door de certificatie-instelling beoordeeld. COPRO voert inspecties uit voor verschillende Belgische en buitenlandse keurmerken.
Meer ... →

CE-Markering

Bouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie. Producten die hieraan voldoen krijgen een CE markering en daarbij horend een prestatieverklaring. De CE-markering attesteert de overeenstemming van de bouwproducten met de bouwregelgeving inzake veiligheid en gezondheid van de EU-lidstaat waar het product op de markt wordt gebracht. COPRO is door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137.
Meer ... →

Partijkeuring

Als voor een product geen certificatie mogelijk of gewenst is dan kan het vertrouwen in de kwaliteit bevestigd worden door middel van een partijkeuring. De inspecteur bakent het productiedeel af en controleert of het voldoet aan de vooraf bepaalde eisen. Dergelijk deel van een productie kan de gebruiker herkennen aan de dubbele stempeling en het bijhorende attest. COPRO voert partijkeuringen uit voor diverse bouwproducten.
Meer ... →

Verhoogde productiecontrole

Wanneer de bouwheer verhoogd vertrouwen wenst in de kwaliteit van producten op een specifieke werf, kan hij bovenop certificatie beroep doen op COPRO voor een verhoogde productiecontrole. In overleg met de bouwheer worden dan een aantal extra controles uitgevoerd in de productieplaats. De conformiteit met het bijzonder bestek wordt gecontroleerd en de vaststellingen worden met de bouwheer gecommuniceerd.
Meer ... →

Normen en reglementen

Het bevorderen van de kwaliteit van bouwproducten is enkel realiseerbaar als er een kader is waar die kwaliteit is beschreven. Alle betrokkenen moeten hun zeg kunnen doen over de invulling van dat kader wat resulteert in een reeks van documenten: normen, met technische vereisten gesteld aan een product; reglementen, met de procedures voor het controleren van een product. COPRO organiseert of neemt deel aan een 120-tal werkgroepen waar die normen en reglementen worden uitgewerkt.
Meer ... →

Beroep doen op COPRO? Contacteer ons