Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO vzw, onpartijdige instelling voor de Controle van bouwproducten

Diensten

CE-Markering

Bouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie. Tot 30 juni 2013 was de richtlijn 89/106/EEG van toepassing voor het verhandelen ervan. Vanaf 1 juli 2013 is een nieuwe verordening (EU) Nr. 305/2011 volledig van toepassing. 
Meer ... →

Verhoogde productiecontrole

De bouwheren verwachten, zeker voor belangrijke werven, grote inspanningen op het niveau van kwaliteit van al haar partners. Het ontwerp, het bestek, de kwaliteitsplannen, de gebruikte producten, de uitvoering, enz. zijn allemaal belangrijke parameters die bijdragen tot een kwaliteitsvol eindresultaat. COPRO legt zich in het bijzonder toe op de kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten en dit door de keuring en certificatie van deze producten.

Meer ... →

Normen en reglementen

Het bevorderen van de kwaliteit van bouwproducten is enkel realiseerbaar als er een kader is waar die kwaliteit is beschreven.
Alle betrokkenen moeten hun zeg kunnen doen over de invulling van dat kader wat resulteert in een reeks van documenten:

Meer ... →

Inspectie

COPRO voert inspectietaken uit voor zichzelf en voor andere certificatie-instellingen. De controles gebeuren op basis van een toepassingsreglement voor het product. De inspecteur zal zich op basis van het vooropgesteld reglement een zo objectief en neutraal mogelijk beeld vormen. Zijn inspectierapport wordt dan door het certificatie-instelling beoordeeld. Controles gebeuren voor verschillende Belgische en buitenlandse keurmerken.
Meer ... →

Certificatie

Certificatie is gebaseerd op een continue industriële zelfcontrole door de producent van over het volledige productieproces tot het eindproduct. Certificaathouders worden periodiek onderworpen aan een evaluatie door de certificatie-instelling.  Dit gaat tevens gepaard met monsternemingen voor beproeving in erkende laboratoria.  De resultaten van deze controleproeven dienen de resultaten van de zelfcontrole van de certificatiehouder te bevestigen.
Meer ... →

Partijkeuring

Partijkeuringen zijn mogelijk voor alle producten waarvoor geen certificatie bestaat of waarvoor de producent geen certificaat heeft. Ze zijn echter steeds gebaseerd op:

  • een norm,
  • typebestek (vb: SB250, Qualiroutes, TB2011),
  • bijzonder bestek
  • een geschreven overeenkomst
    • tussen de producent en de bouwheer
    • tussen de producent en de keuringsinstelling

Partijkeuringen gaan altijd over een afgebakende hoeveelheid van het gekeurde product. 

Meer ... →

Beroep doen op COPRO? Contacteer ons

Laatste nieuws