Skip to main content

Duurzaam ondernemen is 1 van onze prioriteiten.

Published on 02/09/2022
VCDO - logo

Duurzaam ondernemen verankeren is een logische stap voor COPRO. Het gaat over het verschil maken op economisch, sociologisch en ecologisch vlak, over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, …  In 2021 stelden we het behalen van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voorop. 

Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen vertrekt vanuit haar 5 pijlers van duurzaamheid (People, Prosperity, Peace, Partnership & Planet) en de 17 duurzaamheidsdoestellingen (= SDG’s) van de Verenigde Naties: deze zijn ons kompas voor een toekomstgericht en duurzaam beleid. 

Ons voorgestelde actieplan rond duurzaam ondernemen werd positief onthaald door de onafhankelijke evaluatiecommissie van VOKA. Blij en trots dat we ons bij de deelnemers voor 2022 mogen rekenen en we intussen onze acties volop uitwerken.

Dank aan het COPRO-team voor het engagement en drive om duurzaam ondernemen en denken te verankeren binnen COPRO! 

Meer informatie over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen vind je hier.