Skip to main content

Duurzaamheid

Zo doen wij aan duurzaam ondernemen

We zetten de laatste jaren fors in op groene energie om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen door onder meer te opereren vanuit een BEN-gebouw (alle energie wordt uit een groene energiebron gehaald). We bereiden ons voor om auditors te worden in het kader van de CO2-Prestatieladder, een management systeem dat gelabelde bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. Samen met het Vlaams Gewest werken we aan de certificatie van NTMB-materialen (natuurtechnische milieubouwmaterialen). Deze producten hebben als doel om natuurontwikkeling te bevorderen.

Energie

 • We hebben een contract afgesloten van 100% groene energie.
 • We beschikken over 90 zonnepanelen.
 • Er is een warmtepomp (zowel voor verwarming als voor koeling) met warmterecuperatie uit diepteboringen
 • We zijn een BEN-gebouw: we verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Deze energie wordt uit groene energiebronnen gehaald.
 • Het Researchpark zal een Green Energy Park worden en volledig onafhankelijk zelfvoorzienend zijn qua energie. We bestuderen de aansluiting op het toekomstig warmte- en energiegrid van het Green Energy Park.

Duurzaam aankoopbeleid

 • Groene energie (zie ook punt 1)
 • We zijn overgeschakeld van blikjes naar glazen flesjes drank.
 • We zijn overgeschakeld naar 100% gerecycleerd papier.
 • Eén van onze vooropgestelde operationele objectieven vorig jaar was om 30% minder kleurafdrukken en 20% minder papierverbruik te hebben t.o.v. het voorgaande jaar. Resultaat: 18% minder papierverbruik en 35% minder kleurafdrukken.
 • Er zijn 4 laadpunten beschikbaar voor elektrische auto’s.
 • Onze onkostennota’s worden digitaal ingegeven via de ZOHO-app, geen bonnetjes of kopijen meer.

Vergroening en biodiversiteit

 • Groen dak (enkel vetplanten)
 • Regenwater recuperatie
 • Aanplanting van hagen i.p.v. gazon om faunocorridoren te creëren
 • Er loopt een vos met haar 3 jongen rond in onze tuin, die omgeven is door een struikachtige haag. We zien ook regelmatig haasjes en er zijn eveneens vele vogels, waarvan sommigen zich komen nestelen.

Afval(preventie)

 • Papier scheiden + recupereren
 • Afval sorteren
 • Het printen wordt sterk ontmoedigd en alles wordt standaard recto-versie afgedrukt in zwart-wit. Ook zijn er steeds minder mobiele printers in gebruik, bijvoorbeeld voor inspecties bij onze producenten, wegens de digitalisatie van veel gebruikte documenten voor de certificering.

Communicatie en samenwerking

 • We hebben digitale tools ontwikkeld om het certificatieproces steeds meer te digitaliseren
  1. DIGILAB: deze tool digitaliseert gegevensoverdracht tussen laboratoria en certificaathouders.
  2. NUMBERS: hier kunnen certificaathouders hun productieaangiftes digitaal doorgeven aan COPRO.
 • Het gebruik van de fax is volledig gestopt.
 • Elektronische facturatie:
  1. onze uitgaande facturen worden voor 90% digitaal verstuurd. Sensibiliseringsacties zijn lopende om te streven naar 100%.
  2. Inkomende facturen zijn ook volledig gedigitaliseerd. De interne goedkeuringsprocessen lopen helemaal digitaal, er moet niet meer afgeprint, gekopieerd en geklasseerd worden. 85% van facturen worden digitaal ontvangen. Acties naar onze leveranciers zijn lopende om dit verder op te drijven.

Mobiliteit

 • Er is een onderzoek gestart om de vergroening van de bedrijfsvloot te begeleiden.
 • We namen al deel aan de jaarlijkse Car Free Day waarbij tal van collega’s hun auto thuis lieten en beroep deden op alternatieve vervoersmiddelen om naar het werk te komen.
 • Er werd een opleiding rijvaardigheid georganiseerd in het kader van verkeersveiligheid. Deze opleiding was geen “klassieke” slipcursus maar een cursus waarbij het effectieve rijgedrag in het dagelijkse verkeer gemonitord werd aan de hand van video- en computerregistratie. De registratieapparatuur werd telkens in de eigen wagen geïnstalleerd zodat iedere deelnemer in zijn eigen (vertrouwde) wagen aan de opleiding kon deelnemen. Defensief, en dus ecologisch rijden wordt op deze manier aangeleerd en gestimuleerd.

Onze kernactiviteit van certificatie en keuring

Steeds meer proberen we onze kernactiviteiten te oriënteren op klimaat- en milieuvriendelijkheid

 • Zo waren we bijvoorbeeld al sterk betrokken bij de circulaire economie, door de certificatie van gerecycleerde en secundaire granulaten.
 • We bereiden ons voor om op nationaal niveau auditors te worden in het kader van de CO2-Prestatieladder, een management systeem dat gelabelde bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen.
 • Samen met het Vlaams Gewest werken we aan de certificatie van NTMB-materialen (natuurtechnische milieubouwmaterialen).  Deze producten hebben als doel om natuurontwikkeling te bevorderen, doordat er vegetatie op of doorheen kan groeien of doordat ze gunstig zijn voor fauna en flora. Zo worden ze gebruikt in de infrastructuurbouw, bijvoorbeeld als oeverbescherming.  Het is de bedoeling dit uit te breiden tot natuurinclusieve producten, technieken en materialen
 • In het kader van de uitvoeringscertificatie ontwikkelen we ook certificering met betrekking tot ondergrondse en infiltratievoorzieningen voor hemelwater. Deze voorzieningen helpen bij het bestrijden van overstromingen en het aanvullen van watervoerende lagen.

We zijn voortdurend op zoek naar systemen die bijdragen aan een “groenere” wereld.

 

Extra

In dit kader van duurzaamheid doen we mee aan de wedstrijd van VOKA Vlaams-Brabant om Klimaatambassadeur te worden.

MiK (Milieu-infopunt voor de kmo) en de provincie Vlaams-Brabant gaan jaarlijks op zoek naar een bedrijf dat actief inzet op klimaatneutraal en duurzaam ondernemen. We zijn fier dat we geselecteerd zijn als 1 van de 7 finalisten. Lees hier het nieuwsartikel over onze finaleplaats.

Er loopt een stemcampagne van 25/09 tot 15/12. Ga naar www.mikopklimaat.be en geef zeker jouw stem aan COPRO!