Overslaan en naar de inhoud gaan

Your Roads Tomorrow 2020

Gepubliceerd op 21/02/2020
Your Roads Tomorrow 2020

Onze 5 takeaways na de 2de interessante editie van Your Roads Tomorrow, georganiseerd door Road Federation Belgium en gemodereerd door Frédéric Deborsu:

 1. Zeker vanuit een mondiaal perspectief, zijn elektrische wagens toch niet echt de toekomst volgens Samuel Furfari, Hoogleraar geopolitiek van de energie aan de ULB, Voorzitter van de Europese Vennootschap van Ingenieurs en Industriëlen. Speciale boodschap om toch maar meer te focussen op gas en daar resultaten mee te boeken voor een meer duurzame toekomst. 
 2. Er wordt hard gewerkt om de 12km Brusselse tunnels te renoveren en te onderhouden met zo min mogelijk impact voor de weggebruiker. Presentatie door ir. Vincent Thibert, projectleider bij Brussel Mobiliteit
 3. Het Oosterweelproject staat in de startblokken en de eerste fase van de 5 uitvoeringswerken zijn gestart aan Linkeroever. We kijken uit om in 2030 te kunnen genieten van een vlottere connectie in Antwerpen met mooie inkapseling tussen de woonkernen. Presentatie door ir. Peter Vanhoegaerden, COO bij Lantis.
 4. De Belgische bruggen worden regelmatig geïnspecteerd, gevolgd en gerenoveerd om rampen zoals in Genua te vermijden. Maar de meeste van onze bruggen zijn geconstrueerd uit de jaren 60, 70, 80 en vergen dus tegelijkertijd de nodige zorgen. Voldoende budget en competente mensen voorzien en prioriteiten stellen krijgt nu vooral de focus. Duo-presentatie door ir. Pierre Gilles, Inspecteur-generaal bij SPW Mobilité et Infrastructures Département Expertises, Structures et Géotechnique en ir. Paul Meekels, Afdelingshoofd bij MOW Afdeling Expertise Beton en Staal
 5. De 3 gewesten hebben elk hun eigen uitdagingen en prioriteiten om mobiliteit aan te pakken en om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle weggebruikers. Panel met ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer, ir. Etienne Willame, Directeur-generaal, SPW Mobilité et Infrastructures, ir. Christophe Vanoerbeek, Directeur-generaal, Brussel Mobiliteit

CONCLUSIE: De digitalisering zal zich ook meer en meer afspelen in de mobiliteitswereld: De uitdaging als infrastructuurbeheerder is om onze infrastructuur daar ook op af te stemmen. Data en artificiële intelligentie spelen daar een belangrijke rol in om automatisatie mogelijk te maken. Daarnaast mogen we nooit vergeten dat veiligheid de belangrijkste prioriteit voor de overheid moet blijven. Tot slot, op het gebied van mobiliteit (en dit niet alleen) zou een politieke visie op middellange termijn meer kunnen leiden tot de ontwikkeling van actieplannen die zowel effectiever als samenhangender zijn.

Speciale dank aan alle sprekers:

Sprekers YRT2020

 

PROGRAMMA

 • 13u45    Welkomwoord en voorstelling van de Road Federation Belgium Jo Vanmechelen, Voorzitter van Road Federation Belgium
 • 14u00    De weg en de verbrandingsmotor zijn nog niet afgeschreven Samuel Furfari, Hoogleraar geopolitiek van de energie aan de ULB, Voorzitter van de Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen
 • 14u25    De tunnels in Brussel, hoe ver staan we? ir. Vincent Thibert, Projectleider bij Brussel Mobiliteit
 • 14u55    Het Oosterweelproject, een overzicht en stand van zaken ir. Peter Vanhoegaerden, COO bij Lantis
 • 15u30    Is een ongeval zoals in Genua ook in België mogelijk? ir. Pierre Gilles, Inspecteur-generaal bij SPW Mobilité et Infrastructures Département Expertises, Structures et Géotechnique ir. Paul Meekels, Afdelingshoofd bij MOW Afdeling Expertise Beton en Staal
 • 16u05    PANEL: de hoofden van de Besturen, belast met mobiliteit en infrastructuur in de drie gewesten van ons land, beantwoorden uw vragen  ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer ir. Etienne Willame, Directeur-generaal, SPW Mobilité et Infrastructures ir. Christophe Vanoerbeek, Directeur-generaal, Brussel Mobiliteit
 • 16u45    Dankwoord en conclusies Jo Vanmechelen, Voorzitter van Road Federation Belgium
 • 17u00    Receptie aangeboden door Road Federation Belgium