Overslaan en naar de inhoud gaan

CO2-Prestatieladder

co2 uitstoot

Onderwerp van de certificatie

Het “Handboek CO2-prestatieladder” is een Nederlands duurzaamheidsinstrument. In Nederland wordt het als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat organisaties stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de organisatie als in projecten en in de toeleveringsketen. De organisaties die hun CO2-uitstoot op deze manier verminderen, en dus een CO2-bewust certificaat hebben, zouden in de toekomst kunnen genieten van voordelen bij aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten.

Door het succesverhaal van de CO2-Prestatieladder in Nederland (reeds meer dan 1000 certificaten)  hebben de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden in 2019 besloten om de CO2-Prestatieladder tot 2022/2023 te testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten in de bouwsector (10 in Vlaanderen, 10 in Wallonië en 5 in Brussel).  

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Om een bepaald niveau te behalen moet een organisatie en zijn projecten aan de gestelde eisen voldoen. De eisen per niveau komen voort uit 4 invalshoeken met elk een eigen wegingsfactor: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

De plaats van de organisatie op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie aan alle eisen voldoet. Het behaalde niveau bepaalt mee het gunningsvoordeel in het aanbestedingsproces.

In Nederland heeft de CO2-Prestatieladder tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar geleid voor de deelnemende organisaties.

Referentiedocumenten

  • Handboek CO2 prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen)
  • CRC 03 MSM (versie 4.0 dd. 2020-03-31): Algemeen certificatiereglement voor certificatie van managementsystemen

Activiteiten/Evolutie

In september 2020 is COPRO als eerste Belgische certificatie-instelling bevoegd verklaard door SKAO voor het uitvoeren van de certificering van de CO2-Prestatieladder. In november heeft COPRO de eerste audit succesvol uitgevoerd bij Willemen Infra.

Toekomst

COPRO is ervan overtuigd dat  in 2021 meer organisaties de stap zullen zetten naar een onpartijdige bevestiging van het streven naar een lage CO2-footprint.