Overslaan en naar de inhoud gaan

Deksels in composiet

Gepubliceerd op 12/09/2019
Deksel in composiet

Deksels voor rioleringstoepassingen worden standaard voorzien in gietijzer. Deze worden gecertificeerd onder het COPRO-keurmerk, of onder het BENOR-keurmerk in geval van rijwegdeksels.

Een markttendens is het toepassen van deksels in composiet (kunststof).

Voordelen?

Composietdeksels hebben belangrijke voordelen. Ze zijn beduidend lichter dan gietijzeren producten en daardoor ergonomischer, ze hebben een hogere corrosiebestendigheid en ze zijn stralingsdoorlatend (bij telecomtoepassingen).

COPRO-certificatie van composietdeksels

De certificatie van composietdeksels onder COPRO-keurmerk dient te gebeuren volgens de Europese norm NBN EN 124-5. Deze norm heeft betrekking op afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden. Deel 5 betreft roosters en deksels voor putten en kolken gemaakt van composietmaterialen. Na de herziening van deze norm, is COPRO gestart met de voorbereiding van de certificatie van deksels in composietmaterialen. Mede op vraag van de producenten en leveranciers, is een adviesraad opgericht voor het vastleggen van de certificatieregels.

De vergaderingen van deze adviesraad resulteerden in het toepassingsreglement TRA 33 voor productcertificatie van afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden gemaakt van composietmaterialen. Deze TRA is van kracht sinds 13 november 2018.

Publieke of private bouwheren kunnen dus composietdeksels met het COPRO-keurmerk voorschrijven.

Toekomst: BENOR-certificatie van composiet rijwegdeksels

Aangezien het ook toegestaan is om de deksels in composietmaterialen te gebruiken als rijwegdeksel (klasse D400 volgens de norm NBN EN 124-1), zijn de besturen vragende partij om extra technische specificaties vast te leggen, bovenop NBN EN 124-5. Deze certificatie zal gebeuren onder het BENOR-keurmerk.

COPRO hoopt dan ook op korte termijn deze technische specificaties, eveneens besproken tijdens de vergaderingen van de adviesraad, te kunnen vastleggen in een PTV zodat in de toekomst kwalitatieve, gecertificeerde rijwegdeksels in composiet kunnen aangeboden worden op de markt.