Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste certificaten wegenbeton

Gepubliceerd op 29/06/2018
Road concrete

Eerste BENOR-certificaten wegenbeton

Op 26 juni werd het eerste BENOR-certificaat wegenbeton (betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen) uitgereikt aan Willemen Infra betoncentrale mobiel West (voorheen Aswebo, afdeling A-Beton) in Brugge. Op 29 juni ontving De Brabandere uit Veurne het certificaat voor lijnvormige elementen met gerecycleerde granulaten. En net voor het ter perse gaan van de nieuwsbrief, behaalde ook Stadsbader zijn certificaat voor de mobiele betoncentrale, actueel gestationeerd in Zaventem.

Voor deze producenten is dit een bevestiging van de kwaliteit van hun wegenbeton. Deze certificaten geven de klanten het vertrouwen dat de geleverde betonmengsels aan alle voorschriften voldoen en alle vereisten nageleefd worden. PTV 850 beschrijft de technische voorschriften op het beton, toepassingsreglement TRA 50 beschrijft de manier waarop de productiecontrole dient te gebeuren.

De certificatie houdt tevens in dat de betonmengsels door de bevoegde Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, werden geregistreerd.

Tot op heden werden een tiental betonmengsels gecertificeerd voor bouwklassen B1-B5, B6-B10, BF en voor lijnvormige elementen, inclusief een mengsel met hoogwaardig betongranulaat.

Voorstudies maken een belangrijk onderdeel uit van het certificatieproces. Er dient vooraf te worden aangetoond dat elk mengsel voldoet aan de specifiek gestelde eisen. Op deze manier wordt een extra zekerheid ingebouwd dat de juiste producten voor de juiste toepassing worden gebruikt. Duurzaamheid (o.a. vorst- en dooizoutbestandheid) houdt ook een essentieel onderdeel van deze voorstudies in.

De certificaathouders zijn hier te raadplegen op de website van COPRO. Welke mengsels zijn gecertificeerd, en wat hun eigenschappen zijn, is hier te raadplegen op het COPRO EXTRANET. 

Producenten die zich wensen te laten certificeren kunnen contact opnemen met de certificatie-instellingen COPRO of Be-Cert.