Overslaan en naar de inhoud gaan

WALTERRE VZW

Gepubliceerd op 27/01/2020
WALTERRE ASBL

Nieuwe Waalse grondverzetsregeling via WALTERRE vzw.

 

LOGO WALTERRE

Context

Met bijna tien miljoen ton per jaar, vertegenwoordigt grond 40 % van het afval dat in Wallonië wordt geproduceerd. Om het hoofd te bieden aan deze enorme maatschappelijke en milieuhygiënische uitdaging, werd op 1 maart 2018 een decreet over bodembeheer en -sanering uitgevaardigd.

Vanaf 1 mei 2020, datum van inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van de gronden, zullen deze worden onderworpen aan een gedifferentieerd beheer op basis van de oorsprong en gecertificeerde kenmerken ten opzichte van de ontvangende milieus die het best geschikt zijn om deze te ontvangen. Volgens de aanbevolen aanpak mogen de gronden worden hergebruikt, mits hun kwaliteit overeenkomt met het gebruik van de betreffende grond (natuurlijk, agrarisch, residentieel, recreatief of commercieel, industrieel).

Neutrale en onafhankelijke kwaliteitscontrole

Voor de toepassing van dit systeem is het van essentieel belang dat de gronden vóór het gebruik ervan aan een kwaliteitscontrole onderworpen zijn. Deze controle zal worden uitgevoerd door een deskundige en een door het Waalse Gewest erkend laboratorium, gekozen door de bouwheer. Het verslag opgesteld door de erkende deskundige moet door het bevoegde controle-organisme worden goedgekeurd. Het keuringscertificaat zal, zodra het is verleend, de gronden volgen tot aan hun eindbestemming. De kwaliteitscontrole van de gronden zal echter in bepaalde gevallen niet van toepassing zijn.

Invoering van een traceerbaarheidssysteem

Dit systeem is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gronden worden getraceerd van de plaats van oorsprong tot de eindbestemming, in voorkomend geval via naar behoren erkende verwerkingscentra, tijdelijke opslagplaatsen of ruilverkavelingslocaties. Daartoe moet vóór de verplaatsing een kennisgeving van de verplaatsing van de grond worden opgesteld en door het controle-organisme worden goedgekeurd.

WALTERRE, het bevoegd controle-organisme

De certificatie van de kwaliteitscontrole van de gronden en het toezicht op de traceerbaarheid werden toevertrouwd aan de vzw WALTERRE, die de door het Waalse Gewest geïnitieerde concessieovereenkomst had binnengehaald. WALTERRE is dus verantwoordelijk voor de controle van het kwaliteitsverslag van de gronden en voor de afgifte van de controlecertificaten, voor de controle van de overeenkomstigheid van de bestemming van de gronden en voor de goedkeuring van de verplaatsingen. Het geheel van de handelingen in dit kader worden uitgevoerd met behulp van het IT-platform dat WALTERRE heeft ontwikkeld en dat sinds 1 november 2019 in gebruik is.

 

COPRO, de Confederatie Bouw (vertegenwoordigd door de Confédération Construction Wallonne), FWEV (Fédération wallonne des Entrepreneurs de Voirie) en Immoterrae, N.V. opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw om de expertise van de Grondbank in Vlaanderen te promoten, zijn de stichtende leden van de vzw WALTERRE.

 

ASBL WALTERRE Rue de la platinerie, 12/z 7340 COLFONTAINEwww.walterre.beinfo@walterre.be