Overslaan en naar de inhoud gaan

Digilab

Gepubliceerd op 15/10/2019
Digilab

Digilab: eenvoudig communiceren over laboresultaten.

In een wereld die steeds sneller draait en waar alles evolueert, is het uiterst belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk te werk gegaan wordt.

COPRO stelde vast dat er heel wat tijd besteed werd aan het uitwisselen van proefresultaten tussen labo’s, producenten en de keuringsinstelling, en het verwerken en evalueren ervan. Bovendien dienden deze gegevens soms nog verder gedeeld te worden met andere partijen. Daarom zocht COPRO naar een manier om dit eenvoudiger, sneller en efficiënter te laten verlopen. Dit leidde tot de ontwikkeling en het ontstaan van Digilab.

Vooreerst werd een protocol afgesproken, waarbij alle partijen vastleggen op welke manier zij hun data uitwisselen. Ook de betrouwbaarheid en traceerbaarheid werden onderzocht.

Digilab is een online tool om gegevensoverdracht tussen laboratoria, certificatie-instellingen en certificaathouders te digitaliseren. Digilab laat het opmaken en verzenden van de proefaanvragen aan de labo’s op een uniforme en digitale manier verlopen, alsook het ontvangen, verwerken en beoordelen van de resultaten.

Enerzijds wordt de aanmaak van proefaanvragen door de inspecteur geautomatiseerd. Anderzijds kunnen de proefresultaten door het labo aan COPRO overgemaakt worden via een online platform, door het uploaden van xml-bestanden.

Na controle van de resultaten door de inspecteur ontvangt de producent of leverancier een duidelijk formulier met alle proefresultaten en evaluaties. Dankzij deze betrouwbare tool kunnen de resultaten dus op een correctere en snellere manier verwerkt worden naar de producent en bouwheer toe.

Bij de ontwikkeling van het programma waren meerdere labo’s bereid om mee te stappen in dit verhaal. GMA en GEOS Laboratories waren de eersten om de resultaten in xml-formaat uit te wisselen. Dankzij hun inspanningen konden snel de eerste testen en nodige aanpassingen doorgevoerd worden. Sinds enige tijd worden al hun resultaten via deze weg overgemaakt.

Ondertussen hebben ook andere labo’s te kennen gegeven dat ze mee in deze digitale voetsporen willen treden. Zo zijn Servaco en Kiwa gestart met de eerste testen.

Jaarlijks verstuurt COPRO meer dan 5.000 proefaanvragen aan de verschillende labo’s. De aanvraag, opvolging, evaluatie en communicatie verloopt dankzij Digilab vlotter en efficiënter.

COPRO is overtuigd dat de digitale weg de enige juiste is. In een volgende fase zal daarom ook de proefaanvraag in xml aan de labo’s overgemaakt worden.