Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe het NTMB-certificaat behalen

NTMB Zorgsysteem

1) WELKE INSTELLINGEN CERTIFICEREN?

Een producent of leverancier die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wil behalen, neemt contact op met één van de geaccrediteerde certificatie-instellingen. De certificatie-instelling evalueert het dossier van de producent/leverancier, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. Het NTMB-certificaat is 3 jaar geldig  en laat het bedrijf toe het merkteken van het NTMB-zorgsysteem te gebruiken.

De Belgische Accreditatie-instelling BELAC heeft het NTMB-zorgsysteem onder accreditatie genomen. Dit betekent dat geïnteresseerde certificatie-instellingen hun aanvraag kunnen indienen bij BELAC voor accreditatie voor het certificatieschema van het NTMB-zorgsysteem.

Momenteel hebben 2 certificatie-instellingen officieel de accreditatie voor het NTMB-zorgsysteem van BELAC verkregen om de certificering uit te mogen voeren van NTMB-zorgsystemen van producenten en leveranciers:

 

2) DE VOORSCHRIFTEN VAN HET NTMB-ZORGSYSTEEM

Een bewuste keuze voor kwaliteitszorg die past bij de productie en levering van levende en andere NTMB-materialen kan het vertrouwen in de NTMB-materialen opbouwen. Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in de Voorschriften_4.0_NTMB-zorgsysteem (6.16 MB), die zowel organisatorische aspecten als technische criteria voor de materialen behandelen. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier en de principes van duurzaam ondernemen.

 

3) CERTIFICATIEREGLEMENT

Het NTMB-certificaat is geen productcertificaat voor materialen maar een systeemcertificaat voor de organisatie van de producent of leverancier. De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het Certificatiereglement_4.0_NTMB-zorgsysteem (1.94 MB).

 

4) Standaardformulieren

De aanvrager mag voor zijn registraties in het kader van het NTMB-zorgsysteem gebruik maken van de beschikbare standaardformulieren: Procesbegeleidings documenten NTMB-zorgsysteem (496 kB)

De aanvrager is niet verplicht deze documenten te gebruiken omdat bij een audit naar de inhoud en niet naar de vorm wordt gekeken.

 

BEDRIJVEN MET EEN GECERTIFICEERD NTMB-ZORGSYSTEEM

 

BEDRIJF MATERIALEN CERTIFICATIE-INSTELLING PERIODE CERTIFICATIE
Isofaq – Kachtem Natuurtechnische geotextielen en composieten COPRO 9.11.2018 tot 8.11.2021
Texion Geokunststoffen NV Natuurtechnische geotextielen en composieten BCCA 18.9.2020 tot 5.9.2023
Van Raak Natuurtechnische geotextielen en composieten COPRO 29.4.2020 tot 4.5.2023