Overslaan en naar de inhoud gaan

ETA Europese Technische Beoordeling

Schanskorven

Merk

Met een Europese technische beoordeling (ETA) en desgevallend een CE-certificaat kan de fabrikant een prestatieverklaring (de ‘DoP’) voor zijn product opstellen en de CE-markering aanbrengen.

CE-logo

 

Kader

Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen, hetgeen de fabrikant toelaat om de CE-markering aan te brengen op zijn product. Indien voorzien van de CE-markering, mag het product verspreid worden op de interne markt van de Europese Unie. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt

Scope

Een Europese Technische Beoordeling, ETA, kan enkel worden aangevraagd indien het product (nog) niet onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Europese Technische Beoordelingen, ETA, betreffen producten die afwijken van de werkingssfeer van de Europese geharmoniseerde normen.

Eisen

De eisen zijn opgenomen in een bestaand of op te stellen Europees beoordelingsdocument (EAD).

Werkwijze

De processen die leiden tot de aflevering van een Europese Technische Beoordeling zijn grotendeels gespecificeerd in Verordening (EU) nr. 305/2011 en aanvullende EOTA-documenten.

Het Europese Technische Beoordelingsproces omvat drie belangrijke onderdelen:

  • Indiening van een aanvraag, onderzoek van de ontvankelijkheid en bevestiging van de ontvankelijkheid, waaronder ook de offerte valt
  • Het technisch onderzoek en het proces m.b.t. de circulatie van de Europese Technische Beoordeling
  • Publicatie en beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP).

Eens een Europese Technische Beoordeling, ETA, werd afgeleverd, moet de fabrikant aantonen dat de producten die in de handel worden gebracht, overeenkomen met de ETA. Hoe dit moet gebeuren, hangt af van het op het product toepasselijke conformiteitsbeoordelingssysteem. Het kan gaan om een zelfcontrole, maar ook om een certificatie door een aangemelde instantie.

Certificaat

Met een ETA en desgevallend een CE-certificaat kan de fabrikant een prestatieverklaring (de ‘DoP’) voor zijn product opstellen en de CE-markering aanbrengen.

Voorschrijven

Het aanvragen van een ETA is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Europese Technische Beoordeling, ETA.

Voordelen

Als een fabrikant zijn product in een of meer lidstaten van de Europese Unie op de markt wilt brengen, kan het interessant zijn om een Europese Technische Beoordeling, ETA, te bekomen. Met een ETA voor zijn product kan hij een prestatieverklaring (de ‘DoP’) voor zijn product opstellen en de CE-markering aanbrengen.

Rol van COPRO

COPRO is door de BUtgb aangeduid als goedkeuringsoperator voor het opstellen van EAD’s en ETA’s voor diverse technische domeinen in de bouw.

Aanvragen

Op de website van de BUtgb vindt men verdere informatie over ETA. De formele aanvraag dient men rechtstreeks bij de BUtgb in.