Overslaan en naar de inhoud gaan

Technische goedkeuring

Wegmarkering

Merk

De Technische Goedkeuring, ATG, is een instrument bedoeld om de aanvaarding te vergemakkelijken van het product of systeem dat valt onder de goedkeuring, door de Belgische bouwsector (verzekeraars, bouwinspectiediensten, …) en in het bijzonder door de voorschrijvers (openbare aanbesteders en architecten) en aannemers (installateurs, monteurs).

Atg

 

Kader

Technische Goedkeuringen (ATG) betreffen unieke, innovatieve en complexe producten en systemen en hebben als doel de Belgische bouwsector in te lichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het bouwproduct of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s.

Groot of klein, innovaties kunnen een grote impact hebben op het competitiever maken van de sector, maar we willen niet dat bouwplaatsen een real-time lab zijn voor het testen van nieuwe ideeën. De bouwsector heeft ondersteuning nodig om innovaties met vertrouwen toe te passen. De BUtgb ondersteunt de actoren in de bouw door de ontwikkeling van innovaties, hun toegang tot de markt en hun aanvaarding door gebruikers te bevorderen.

De technische goedkeuring is namelijk voornamelijk gericht op producten die niet traditioneel zijn, die worden gebruikt in systemen die niet traditioneel zijn of die worden geïnstalleerd, uitgevoerd, ingebouwd of gemonteerd met behulp van technieken of apparatuur die niet traditioneel zijn.

Scope

Goedkeuringshouders onderwerpen hun producten en systemen aan een goedkeurings- en certificatieprocedure omdat ze de Belgische bouwsector willen inlichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het product of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s en zij laten toe dat een onafhankelijke derde partij hun producten certificeert, wat ervoor zorgt dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Eisen

De eisen zijn opgenomen in de reglementen BUtgb.

Werkwijze

Het technische goedkeuringsproces omvat drie belangrijke onderdelen:

  • Indiening van een aanvraag, onderzoek van de ontvankelijkheid en bevestiging van de ontvankelijkheid, waaronder ook de offerte valt
  • Het technisch onderzoek en de ontwikkeling van het certificatiedossier
  • Publicatie, vertaling en doorlopende evaluatie en certificatie

Certificaat

Producten die vallen onder een technische goedkeuring worden steeds gecertificeerd om ervoor te zorgen dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht. In tegenstelling tot de meeste andere certificatieschema’s, wordt het doorlopend voldoen aan de eisen niet gedocumenteerd in een apart certificaat, maar in de technische goedkeuringstekst. De beschikbaarheid van de technische goedkeuringstekst op de BUtgb-website veronderstelt de vervulling van de vereisten in de technische goedkeuringstekst door de producten die op de Belgische markt worden gebracht.

Herkennen

Het ATG-beeldmerk wordt op de producten zelf aangebracht of, wanneer dit niet mogelijk is op een label bevestigd aan het onderwerp van de goedkeuring of op de verpakking van het onderwerp van de goedkeuring of op een handelsdocument dat het onderwerp van de goedkeuring bij de levering vergezeld.

Voordelen

Technische goedkeuringen zijn een zichtbaar middel om een product op de markt te onderscheiden en zijn bedoeld om bestekschrijvers, architecten en ontwerpers en installateurs en monteurs vertrouwen te geven in de gebruiksgeschiktheid van het product.

 

Rol van COPRO

COPRO vervult voor het BUtgb de rol van goedkeurings- en certificatieoperator.

Aanvragen

Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, is een vrijwillig initiatief van de goedkeuringshouder, er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Technische Goedkeuring, ATG.

De door de aanvrager ingevulde aanvraag voor gebruiksgeschiktheidsattest wordt ingediend bij de BUtgb.