Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeren van ondergrondse infiltratievoorzieningen

Underground infiltration crates

Kader

Bij uitvoeringen die later moeilijk zijn te herstellen, zoals ondergrondse constructies, is een perfecte uitvoering zeker cruciaal. Daarom werd van bij de start van de uitvoeringscertificatie gekozen om ook de plaatsing van ondergrondse infiltratiesystemen mee op te nemen als één van testcases.

Types

Deze ondergrondse infiltratiesystemen zijn vrij nieuw en nog niet altijd voldoende gekend. Bovendien bestaan deze systemen in allerlei vormen en formaten:

  • ter plaatse samengestelde infiltratiekratten omwikkeld met geotextiel;
  • horizontaal aangelegde waterdoorlatende buizen van poreus beton of kunststof;
  • infiltratiesysteem d.m.v. betonnen kelders;
  • poreuze en bodemloze betonnen inspectieputten;
  • infiltratiekolken in poreus prefabbeton en verholen poreuze betonnen goten;
  • verticale infiltratiepalen en straatkolken met verticale infiltratie;
  • infiltratie-units uit geprefabriceerde met geotextiel omhulde infiltratiekratten;

Werkwijze

Er was nood aan duidelijke richtlijnen hoe een kwaliteitsvol infiltratiesysteem aangelegd dient te worden. De algemene voorschriften werden door de vertegenwoordigers van de sector vastgelegd in PTV 8003. Voor iedere verschillende uitvoering wordt bovendien een deel-PTV opgesteld. Daarnaast dient er steeds een voorbehandelingssysteem voorzien te worden.

Vooruitzichten

In 2021 werden de certificatiereglementen verder uitgewerkt en bekrachtigd door het Bestuursorgaan van COPRO. In de loop van 2022 zal dan aansluitend gestart worden met deze uitvoeringscertificatie. Naast de plaatsing van de infiltratiesystemen zal ook de reiniging ervan onder certificatie dienen te gebeuren. Ook aan deze certificatie wordt momenteel verder gewerkt.

Aanvragen

Uitvoeringscertificatie kan worden aangevraagd door een aannemer of uitvoerder van de betreffende uitvoering.

Een certificaat aanvragen gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren. Onder ‘Team ’ vindt u ook de contactpersonen per product. Zij helpen u graag verder.

Evolutie

Tijdens een online infosessie van 13/09/2022 werd heel wat informatie gedeeld, klik hier om de opname te bekijken en de presentatie te consulteren.