Overslaan en naar de inhoud gaan

De algemene vergadering

COPRO is een onpartijdige instelling met het statuut van vzw.

Het hoogste orgaan van COPRO is zijn algemene vergadering. De algemene vergadering van COPRO telt effectieve leden en toegetreden leden. 

De effectieve leden zijn rechtspersonen die behoren tot één van de beide stichtende groepen.

De groep van de openbare instellingen wordt gevormd door het Vlaams en Brussels gewest. Deze groep vertegenwoordigt 50% van de stemmen en levert tevens de voorzitter.

De groep van de aannemers heeft eveneens 50% van de stemmen en vaardigt de ondervoorzitter af. Deze groep is momenteel samengesteld uit:

  •   BFAW (Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken),
  •   provinciale afdelingen van 
    •  VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) en
    •  FWEV (Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie),
  •   Bouwunie-infrastructuur.

Andere rechtspersonen kunnen, op voordracht van het bestuursorgaan, toegetreden lid worden van COPRO, evenwel zonder stemrecht.

Effectieve leden
Openbare instellingen
Vlaams Gewest Dhr. Filip Boelaert -  Voorzitter Mevr. Eva Van den Bossche Dhr. Pieter De Winne
Brussels Gewest Mevr. Ilse Wuyts Dhr. Mohamed Aarab
Aannemers
BFAW - Brussel Dhr. Yvo Derdaele - Ondervoorzitter
BFAW Dhr. Bernard Cornez 
VlaWeBo - Antwerpen Dhr. Yves Ulens
VlaWeBo - Limburg Dhr. Erik Keijers (wordt vervangen door Leo Jansen in 2021)
VlaWeBo - Oost-Vlaanderen Dhr. Tom Willemen
VlaWeBo - Vlaams Brabant Dhr. Frank Coppens
VlaWeBo - West-Vlaanderen Mevr. Ingrid De Vriese
FWEV - Brabant wallon Dhr. William Haulotte
FWEV - Hainaut Dhr. Lieven Volders
FWEV - Liège Dhr. Etienne Jardinet
FWEV - Luxembourg Dhr. Pol Hanoul
FWEV - Namur Dhr. Jean-Jacques Nonet
Bouwunie Infrastructuurwerken Dhr. Jerome Vanroye
Toegetreden leden
Nevul Dhr. Patrick Ammerlaan
GMA - Geo Measuring & Analysis Mevr. Géraldine Welvaert
Laborex groep Dhr. Serge Vermeren
Aquafin Dhr. Dirk De Waele