Overslaan en naar de inhoud gaan
CE-Markering

CE-Markering

Body

CE-Markering?

Om het vrije verkeer van bouwproducten binnen de Europese Unie te bevorderen werd op 4 april 2011 de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (kortweg CPR) gepubliceerd, en definitief van toepassing gesteld op 1 juli 2013.

Deze verordening bepaalt dat een prestatieverklaring opgesteld moet worden op basis van geharmoniseerde technische specificaties (norm of Europese technische beoordeling) en dat bouwproducten de CE-markering moeten dragen.

Bouwproduct?

Elk product dat bestemd is om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken als bruggen, wegen en gebouwen, is een bouwproduct. Daarnaast moeten de essentiële kenmerken ervan invloed hebben op die van het bouwwerk zelf voor wat hun fundamentele eisen betreft.

Deze zeven fundamentele eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen zijn:

1) mechanische weerstand en stabiliteit

2) brandveiligheid

3) hygiëne, gezondheid en milieu

4) veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik

5) bescherming tegen geluidshinder

6) energiebesparing en warmtebehoud

7) duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Het gamma van bouwproducten is heel ruim: granulaten, asfaltmengsels, vangrails, geotextiel, bitumen, …

Prestatieverklaring?

De ‘Declaration of Performance’ – kortweg DoP genoemd – wordt opgesteld door de fabrikant en verklaart de essentiële kenmerken van het bouwproduct en het beoogd gebruik.

CE-Markering?

De CE-markering wordt op een bouwproduct aangebracht door de fabrikant. Hiermee toont hij aan dat hij verantwoordelijk is voor de overeenstemming van het product met de aangegeven prestaties.

De CE-markering heeft de volgende vorm:

CE-logo

 

 

De CE-markering wordt aangebracht vooraleer het bouwproduct in de handel wordt gebracht, op een zichtbare, leesbare en onuitwisbare manier, op het bouwproduct of op een daarop aangebracht etiket. Indien de aard van het product het niet toelaat of niet verantwoordt, wordt de markering op de verpakking van het product of de begeleidende documenten aangebracht.

COPRO?

COPRO is genotificeerd als Notified Body. COPRO is door de FOD Economie aangemeld bij de Europese Commissie onder het nummer 1137 in het kader van de CE-markering.

COPRO certificeert de conformiteit van de kwaliteitssysteem van de fabrikant met de geharmoniseerde technische specificaties door de volgende taken op zich te nemen:

 • de initiële inspectie van de product-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
 • de doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

Voor sommige producten certificeert COPRO ook de prestatiebestendigheid van het product zelf. Hiervoor beoordeelt COPRO de prestaties van het product zelf en dit op basis van het typeonderzoek.

COPRO certificeert meer dan 350 productie-eenheden voor 13 verschillende bouwproducten.

Certificaat?

Om te verifiëren of een leverancier al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde productie-eenheid, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat op dit moment geldig is.  Hier op onze website kunnen de certificaathouders opgezocht worden per product of toepassing.

Aanvragen?

Een certificaat kan aangevraagd worden door een leverancier of fabrikant van een bouwproduct. Dit gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren. Onder ‘Team’ vindt u ook de contactpersoon per product. Zij helpen u graag verder.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder