Overslaan en naar de inhoud gaan
Inspection

Inspectie

Body

Inspectie?

Inspecties zijn controles uitgevoerd door inspecteurs van een keuringsinstelling - in opdracht van een certificatie-instelling – bij een leverancier, een producent, een aannemer of op een werf. De aard van de certificatie bepaalt op welke locatie en bij welke partij de inspecties worden uitgevoerd.

Zo gebeuren de inspecties in het kader van productcertificatie meestal bij de producent of de leverancier die het certificaat heeft aangevraagd, maar ze kunnen ook bij een klant of op een werf plaatshebben.

In het kader van uitvoeringscertificatie gebeuren de inspecties meestal op een werf.

Werkwijze?

Inspecties volgen strikt vastgelegde procedures.

De grote lijnen van deze procedures worden bepaald door de norm ISO/IEC 17020 (“eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren”) en zijn opgenomen in een Algemeen Certificatiereglement. Meer in detail worden de inhoud en de frequentie van de inspecties vastgelegd in een Toepassingsreglement (bij productcertificatie) of in een Bijzonder Certificatiereglement (bij uitvoeringscertificatie).

Tijdens een inspectie kunnen verschillende zaken aan bod komen, eerst en vooral het nakijken van de zelfcontrole van de certificaathouder. Daarnaast kunnen ook monsters worden genomen voor beproeving in externe geaccrediteerde controlelaboratoria of kan de certificaathouder bepaalde proeven uitvoeren onder toezicht van de inspecteur werkzaam bij de keuringsinstelling.

De inspecteur zal op basis van de vastgelegde werkwijze objectieve vaststellingen doen. Zijn inspectieverslag wordt dan door de certificatie-instelling beoordeeld.

COPRO?

COPRO is actief als keuringsinstelling in de bouwsector en beschikt over een BELAC-accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 INSP.

Een team van meer dan 30 inspecteurs voert jaarlijks meer dan 4000 inspecties uit voor COPRO en voor andere certificatie-instellingen en dit niet alleen in België maar ook ver daarbuiten, van Brazilië tot Wit-Rusland, van Dubai tot China.

Controles gebeuren in het kader van verschillende Belgische en buitenlandse merken.

Belgische merken:

COPRO-keurmerk COPRO.EXE-keurmerk BENOR-keurmerk ATG-technische goedkeuring
COPRO COPRO.EXE BENOR ATG

Nederlandse merken:

COPRO voert in het kader van uitwisselingsakkoorden inspecties uit in België voor:

het Nederlandse KOMO-merk,www.komo.nl het Nederlandse Besluit bodemkwaliteit (BBK)
KOMO NL-BSB / BBK

Producten?

COPRO voert inspecties uit op een hele resem producten en uitvoeringen.

Voor andere certificatie-instellingen voert COPRO inspecties uit op:

 • geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken (buizen, putelementen, boordstenen, straatstenen, etc.)
 • geprefabriceerde betonproducten voor structuurelementen (metselstenen, keermuurelementen, etc.)
 • stortklaar beton
 • granulaten
 • waterbouwsteen

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder