Overslaan en naar de inhoud gaan
Normalisatie

Normalisatie

Body

Normalisatie?

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Het NBN (Bureau voor Normalisatie) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en publiceren van normen in België.

Normen?

Het bevorderen van de kwaliteit van bouwproducten is enkel realiseerbaar als er een kader is waar die kwaliteit is beschreven: normen, voorschriften, bestekken, reglementen, etc.

Een norm is een document met erkende afspraken over een product, dienst of proces. Een norm is geen wet. Het wordt vrijwillig toegepast maar de naleving kan wel worden verplicht, bijvoorbeeld contractueel.

Normalisatiecommissie?

Normen worden ontwikkeld in normalisatiecommissies, in de schoot van NBN. Deze commissies bevatten vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. De documenten die op deze manier ontstaan zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn een neerslag van de belangen van alle betrokken partijen.

Sectorale operator?

Het NBN erkent organisaties, zogenaamde ‘sectorale operatoren’, die zorgen voor het administratieve beheer en de technische opvolging van NBN logonormalisatiecommissies. Ze vormen de link tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds. Daarnaast waken zij erover dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces.

Sectorale operatoren bezitten de nodige expertise binnen hun sector en hebben nauwe contacten met de bedrijfswereld. Steunend op een netwerk van experten, verspreiden zij alle nuttige informatie over het normalisatiewerk in hun domein .

COPRO?

COPRO is erkend als sectorale operator van normalisatiecommissie NBN E203 (technisch comité CEN/TC203) voor gietijzeren leidingen, hulpstukken en koppelingen.

COPRO neemt ook deel aan vele andere normalisatiecommissies en werkgroepen waar normen worden uitgewerkt. Deze werkgroepen bestrijken een breed gamma aan producten en activiteiten en spelen op verschillende niveaus - van lokaal tot Europees.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder