Overslaan en naar de inhoud gaan
CO2

Systeemcertificatie: CO2-Prestatieladder

Body

Systeemcertificatie?

Managementsystemen hebben continue verbetering als doel. Ze helpen bedrijven om vooropgestelde doelstellingen binnen een bepaald gebied te behalen. Dit betekent dat er in het bedrijf continue, herhalende processen aanwezig moeten zijn die gericht zijn op verbetering. Managementsystemen zijn opgebouwd volgens de “Deming cirkel” of “Plan-Do-Check-Act” cyclus (PDCA).

Een managementsysteemcertificaat toont aan dat een bedrijf op een systematische wijze risico’s en prestaties kan beheersen en verbeteren in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Het toont aan de buitenwereld dat het bedrijf een werkend managementsysteem heeft en streeft naar continue verbetering.

CO2-Prestatieladder? 

Logo CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem. Het stimuleert bedrijven om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als in projecten en in de toeleveringsketen.

Het meest performante systeem werd in 2009 in Nederland ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het “Handboek CO2-prestatieladder” is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat bedrijven helpt om CO2 te reduceren binnen de bedrijfsvoering, projecten en in de keten. In Nederland wordt het als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

Bij de CO2-Prestatieladder gaat het voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In Nederland heeft de CO2-Prestatieladder tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar geleid voor de deelnemende bedrijven.

Door het succesverhaal van de CO2-Prestatieladder in Nederland hebben de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden in 2019 besloten om de CO2-Prestatieladder tot 2022 te testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten in de bouwsector. De bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen zouden in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen. De CO2-Prestatieladder kan gebruikt worden om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.

Eisen?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Om een bepaald niveau te behalen moet het bedrijf en zijn projecten aan de gestelde eisen voldoen.

Niveau 1 tot en met 3 heeft betrekking op de uitstoot en energie van de eigen organisatie en alle projecten.

Op niveau 4 en 5 wordt naast de uitstoot en energie in de eigen organisatie ook de uitstoot en energie in de keten en sector meegenomen en wordt er mee gewerkt aan innovatie(projecten).

De eisen per niveau komen voort uit 4 invalshoeken met elk een eigen wegingsfactor:

 • Inzicht in energiestromen en CO2-footprint;
 • Reductie in CO2 door het ontwikkelen van doelstellingen;
 • Transparantie door communicatie over CO2-beleid;
 • Participatie door deelname aan initiatieven in de sector.

 

CO2 prestatieladder

De plaats van het bedrijf op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet. Het behaalde niveau bepaalt mee het gunningsvoordeel in het aanbestedingsproces.

De eisen van de CO2-Prestatieladder zijn opgenomen in het Handboek CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Certificatieproces?

Het certificatietraject verloopt zoals alle andere managementsysteemnormen en bestaat uit een vaste cyclus van 3 jaar. Er wordt gestart met een initiële ladderbeoordeling bestaande uit een fase 1 (vooronderzoek) en een fase 2 (toetsingsonderzoek). Na een succesvolle initiële ladderbeoordeling, ontvangt het bedrijf een CO2-bewust certificaat. De gecertificeerde bedrijven krijgen hierna een jaarlijkse ladderbeoordeling of een initiële ladderbeoordeling als ze willen stijgen in niveau. Aan het einde van de cyclus wordt er een herbeoordeling uitgevoerd en kan een nieuwe cyclus van 3 jaar starten.

De certificatie garandeert de efficiënte werking van het CO2-managementsysteem voor de organisatie en zijn projecten door jaarlijkse toetsing op ambitie, reductie en continue verbetering.

Certificaat?

Het CO2-bewust certificaat is 3 jaar geldig en wordt geregistreerd op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het vermeldt het behaalde niveau en de vestigingen waarop het certificaat betrekking heeft.

COPRO is door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder.  

Voordelen?

Het CO2-bewust certificaat kan voor de certificaathouder tot volgende voordelen leiden:

 • Een gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten
 • Verbetering van producten en diensten door innovatie
 • Duurzaam imago
 • CO2- en energiereductie

 

Interesse?

Contacteer ons voor meer informatie via email naar co2@copro.eu.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder