Overslaan en naar de inhoud gaan
NTMB begroeing

Systeemcertificatie: Natuurtechniche bouwmaterialen (NTMB)

Body

SYSTEEMCERTIFICATIE?

Managementsystemen hebben continue verbetering als doel. Ze helpen bedrijven om vooropgestelde doelstellingen binnen een bepaald gebied te behalen. Dit betekent dat er in het bedrijf continue, herhalende processen aanwezig moeten zijn die gericht zijn op verbetering. Managementsystemen zijn opgebouwd volgens de “Deming cirkel” of “Plan-Do-Check-Act” cyclus (PDCA).

Een managementsysteemcertificaat toont aan dat een bedrijf op een systematische wijze risico’s en prestaties kan beheersen en verbeteren in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Het toont aan de buitenwereld dat het bedrijf een werkend managementsysteem heeft en streeft naar continue verbetering.

NTMB Zorgsysteem

Natuurtechnische milieubouw?

Werken volgens de principes van natuurtechnische milieubouw – NTMB - betekent nadenken hoe aan bouwtechnische vereisten  kan  voldaan  worden  via  materialen  die  kansen  bieden  aan  natuurontwikkeling. Deze producten, gebaseerd op organische stof of levende materialen, laten zich vaak niet even gemakkelijk in vergelijkingen gieten als  traditionele  materialen. Het NTMB-zorgsysteem heeft tot doel op een systematische wijze de vooropgestelde kwaliteitseisen van het bedrijf op het vlak van milieu gerelateerde producten te verwezenlijken. Met het NTMB-zorgsysteem toont een bedrijf aan dat het een bijdrage wil leveren aan de verbetering van het milieu. In zijn huidige vorm is het zorgsysteem gericht op de kwaliteitsvolle levering van goederen gebruikt in de milieubouw. Aangepast zal dit in de toekomst ook toegepast worden voor de levering van diensten.

Natuurtechnische milieubouwmaterialen?

Natuurtechnische milieubouwmaterialen zijn materialen die als doel hebben om natuurontwikkeling te bevorderen, doordat er vegetatie op of doorheen kan groeien of doordat ze gunstig zijn voor fauna en flora.

Het betreft levend materiaal (grassen, water- en oeverplanten, bosgoed), hout en afgeleide producten (palen en planken, beschoeiingsschotten, damwanden, rijs- en of griendhout), natuurtechnische geotextielen en  natuurtechnische composieten.

Voorschriften van het NTMB-zorgsysteem?

Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in de Voorschriften 4.0 NTMB-zorgsysteem, die zowel organisatorische aspecten als technische criteria voor de materialen behandelen. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier en de principes van duurzaam ondernemen. Klik hier voor meer informatie.

Certificatiereglement?

Het NTMB-certificaat is geen productcertificaat voor materialen maar een systeemcertificaat voor de organisatie van de producent of leverancier. De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het Certificatiereglement 4.0 NTMB-zorgsysteem. Klik hier voor meer informatie.

Wie vraagt naar het NTMB-certificaat?

Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw verplicht het gebruik van het NTMB-certificaat (of gelijkwaardig). Download hier de folder hoe u NTMB kunt opnemen in uw bestekken.

 

INTERESSE?

Contacteer ons voor meer informatie via email naar karl.fonteyne@copro.eu

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder