Overslaan en naar de inhoud gaan
Verhoogde productiecontrole

Verhoogde productiecontrole

Body

Verhoogde productiecontrole?

Bouwheren verwachten, zeker voor belangrijke werven, grote inspanningen op het niveau van kwaliteit van al haar partners. Het ontwerp, de voorschriften, de gebruikte producten, de uitvoering, het onderhoud, enz. zijn belangrijke parameters die bijdragen tot een kwaliteitsvol eindresultaat.

COPRO legt zich in het bijzonder toe op de kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten en dit door de keuring en certificatie ervan.

Beperkingen van certificatie?

Aangezien certificatie gebaseerd is op steekproefsgewijze controles bestaat er geen absolute zekerheid dat de producten voor een bepaalde werf aan een externe controle worden onderworpen.

Tijdens controles in het kader van certificatie wordt er meestal getoetst aan eisen in normen, technische voorschriften en/of typebestekken en gebeuren er dus geen controles naar overeenkomstigheid met de bepalingen in het bijzonder bestek van een specifieke werf.

Er is bovendien – gezien de verplichte vertrouwelijkheid bij certificatie - geen rechtstreekse communicatie tussen de keuringsinstelling en de bouwheer, betreffende de vaststellingen die tijdens een inspectie worden gedaan.

Door het extern toezicht volledig af te stemmen op een bepaalde werf en te laten aansluiten op de controles door de bouwheer, kan het kwaliteitstoezicht aanzienlijk verhoogd worden. Daarom kan COPRO, op vraag van de bouwheer, een specifieke ‘verhoogde productiecontrole’ uitvoeren.

Voordelen?

De voordelen voor de verschillende partijen zijn voor de hand liggend:

 • De bouwheer ontvangt producten met een verhoogd vertrouwen in de kwaliteit. De externe controles zijn immers afgestemd op zijn eisen en zijn specifieke werven. Bij afwijkingen wordt hij hierover ingelicht en wordt de mogelijke invloed op de kwaliteit besproken.
 • De aannemer ontvangt het voorziene product met de vooropgestelde kwaliteit.
 • De producent weet dat de kwaliteit van zijn product, voor de specifieke werf, aangetoond is.

Hoe?

De verhoogde productiecontrole wordt bij voorkeur afgedwongen door opname in een bijgevoegd artikel aan het bijzonder bestek. Voor meer informatie kan u ons contacteren.

Aansluitend op certificatie?

De controles die in deze context gebeuren zijn aanvullend op de certificatie in het kader van een BENOR- of COPRO-keurmerk.

Ze verschillen onder andere van de certificatiecontroles in volgende opzichten:

 1. Er gebeuren controles naar de conformiteit met het bijzonder bestek voor deze werf. Deze controles starten al vóór de aanvang van de werken, zodat er zekerheid is dat de door de aannemer voorgestelde producten overeenkomstig zijn met het bijzonder bestek.
 2. De frequentie van het extern toezicht is hoger en deze gebeuren specifiek voor de gevraagde werf. De planning van de inspecties gebeurt in overleg met de bouwheer, zodat er toezicht is op het ogenblik van productie dat voor hem belangrijk is.
 3. Er is voorzien in communicatie tussen keuringsinstelling en bouwheer zodat onmiddellijk gepast gereageerd kan worden op mogelijke afwijkingen op de productieplaats. Hierdoor sluit de verhoogde productiecontrole naadloos aan op het extern toezicht in het kader van certificatie en wordt het kwaliteitstoezicht aanzienlijk verhoogd.
 4. Na afloop van de werf ontvangt de bouwheer een eindrapport, waarin alle vaststellingen overzichtelijk worden samengevat.

Het spreekt voor zich dat deze verhoogde productiecontroles een verlengstuk zijn op de bestaande BENOR- of COPRO-certificatie en dan ook uitsluitend kunnen uitgevoerd worden door de keuringsinstelling die het standaard extern toezicht uitvoert in het kader van de gekoppelde certificatie.

Welke producten?

Voor de volgende producten wordt de mogelijkheid voor een verhoogde externe productiecontrole voorzien:

 • met cement behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling;
 • fundering in teerhoudend asfaltgranulaatcement;
 • bitumineuze mengsels (asfalt- en/of gietasfaltmengsels);
 • hydraulisch gebonden mengsels.

Referenties?

Verhoogde productiecontrole wordt vaak toegepast bij grote infrastructuurprojecten zoals snelwegen, luchthavens, enz. Hieronder vindt u een greep uit recente referenties:

2019

 • W12/09 SPW Routes de Namur: Contournement de Couvin
 • W17/03 AWV West-Vlaanderen N357 gewestweg Ingelmunster
 • W19/01 Brussel Mobiliteit - Diverse werven
 • W19/05 AWV West-Vlaanderen A18 Jabbeke-Gistel Structureel onderhoud
 • W19/07 AWV Oost-Vlaanderen E17&E34 Diverse werken van structureel onderhoud ter bevordering van de verkeersveiligheid en het rijcomfort op de A-wegen in Oost-Vlaanderen
 • W19/08 AWV Antwerpen E34 Structureel onderhoud fase 5 Vakken ‘oud-Turnhout Arendonk’ en ‘Kanaal Nederlandse grens’
 • W19/11 Brussels Airport Company Controle beton Apron 9

2018

 • W12/09 SPW Routes de Namur: Contournement de Couvin
 • W17/03 AWV West-Vlaanderen N357 gewestweg Ingelmunster
 • W18/01 AWV Oost-Vlaanderen N49/E34 Maldegem structureel onderhoud
 • W18/03 AWV Vlaams-Brabant A2/E314 Leuven - saneren viaduct Wilsele
 • W18/04 AWV Limburg E313 Aanleg spitsstroken Lummen - Beringen
 • W18/05 AWV Oost-Vlaanderen E40/E17 Weefstrook Zwijnaarde - Sint-Denijs, Spitsstrook De Pinte - Zwijnaarde
 • W18/06 Brussels Airport Company Controles diverse locaties van de luchthaven

2017

 • W12/09 SPW Routes de Namur: Contournement de Couvin
 • W16/04 Brussels Airport Company : Kwaliteitscontrole beton op Apron 40 Zaventem
 • W16/09 AWV Oost-Vlaanderen E17: Herstelling van de bitumineuze verharding tussen Lokeren en Waasmunster
 • W16/10 AWV West-Vlaanderen A17: Moorsele richting Doornik – structureel onderhoud
 • W16/12 AWV Vlaams-Brabant E40: Heraanleg Bertem Sterrebeek
 • W17/01 AWV Vlaams –Brabant R0: Structureel Onderhoud Wezembeek-Oppem
 • W17/02 AWV Antwerpen E34: Structureel Onderhoud Lille Turnhout
 • W17/06 AWV Oost-Vlaanderen E34/A11: Structureel onderhoud tussen tunnel Zelzate en complex Moerbeke richting Antwerpen
 • W17/08 AWV Limburg E313: Geluidswerende maatregelen E313 tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder