Overslaan en naar de inhoud gaan

Afschermende constructies voor wegen

Gepubliceerd op 04/02/2021
Vangrails

Uitvoeringscertificatie afschermende constructies voor wegen klaar voor lancering

2021 wordt een belangrijk jaar voor COPRO, AWV en tal van andere opdrachtgevers in de wegenbouw- en infrastructuursector. Dan zullen we de langverwachte uitvoeringscertificatie en het bijbehorende COPRO.EXE-keurmerk immers verder uitrollen. Een van de uitverkoren domeinen is het installeren en herstellen van afschermende constructies voor wegen. “De kwaliteit van producten kan op zich uitstekend zijn, maar als ze niet goed geïnstalleerd en/of onderhouden worden, komen hun werking en de algemene veiligheid in het gedrang. Via uitvoeringscertificatie hopen we dat te vermijden en aannemers te responsabiliseren”, klinkt het.

Uitvoeringscertificatie is een ‘hot item’ in de wegenbouw- en infrastructuursector. Het concept werd in het leven geroepen op initiatief van een aantal opdrachtgevers, waaronder AWV. Als onafhankelijke controle- en certificatie-instelling kreeg COPRO de taak om alle ideeën, wensen en eisen in een concrete vorm te gieten en het systeem op punt te stellen. “We waren zelf ook vragende partij omdat we tevens de productcertificatie in goede banen leiden en beseffen dat ook een perfecte uitvoering noodzakelijk is om tot een goed eindresultaat te komen. Via uitvoeringscertificatie kunnen we de cirkel dus helemaal rond maken”, vertellen Ruben Verbeke en Kim Vandenhoeke van COPRO. “In klassieke openbare aanbestedingen is de prijs het doorslaggevende criterium om een werk toe te wijzen en is het niet altijd evident om de kwaliteit te waarborgen. Heel wat opdrachtgevers hadden dan ook nood aan een andere benadering. Dankzij uitvoeringscertificatie kunnen ze er voortaan zeker van zijn dat aannemers bepaalde procedures volgen om het vereiste kwaliteitsniveau te handhaven, wat ook door COPRO gecontroleerd zal worden. Aannemers die aan de vooropgestelde eisen voldoen, krijgen een certificaat in de vorm van het COPRO.EXE-keurmerk, dat in zekere zin ook als een ‘kwaliteitslabel’ fungeert.

Geen overbodige luxe

Het COPRO.EXE-keurmerk is al van toepassing op de afvoer van teerhoudend asfalt, maar wordt momenteel volop uitgebreid naar andere specialismes, waaronder afschermende constructies voor wegen. “Het gaat om zeer specifieke toepassingen (vangrails, beginconstructies, obstakelbeveiligers, motorplanken …) die onderworpen zijn aan een dito normering. Een kwalitatieve uitvoering kan in dit geval letterlijk over leven of dood beslissen, dus een uitvoeringscertificatie voor afschermende constructies is allerminst een overbodige luxe”, benadrukken Ruben Verbeke en Kim Vandenhoeke. “Op basis van de aanbevelingen van een adviesraad met vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gebruikers, uitvoerders en experts zijn de eisen waaraan een kwalitatieve uitvoering moet voldoen in een Technisch Voorschrift (PTV) gegoten en is er een Bijzonder Reglement (BRS) uitgewerkt met regels die de certificaathouders moeten volgen. Aannemers zullen niet alleen zelf controles moeten uitvoeren, maar zullen ook onderworpen worden aan periodieke werfinspecties door COPRO-deskundigen. Het uitgangspunt is dat afschermende constructies dezelfde prestatie-eigenschappen moeten kunnen voorleggen als in de labo-omgeving waar ze voordien getest zijn. Voorbeelden van belangrijke aandachtspunten zijn correct materiaalgebruik, adequate bout- en moerverbindingen, conformiteit qua installatiehoogte enzovoort.”

Actief bijdragen aan verkeersveiligheid

Uitvoeringscertificatie voor afschermende constructies voor wegen wordt al sinds 2019 vermeld in het Standaardbestek 250. Opdrachtgevers kunnen dus eisen dat bepaalde werken worden uitgevoerd door een aannemer met een uitvoeringscertificaat, zodat ze verzekerd zijn van kwalitatieve plaatsing en onderhoud. “Een belangrijke stap vooruit”, vindt Erik De Bisschop, adviseur wegverlichting en -uitrusting bij AWV. “Overbodige gaten, planken die niet correct verbonden zijn, overgangsconstructies die niet goed aangesloten zijn, wapeningen in betonstructuren die te wensen overlaten, toepassingen die niet zijn afgestemd op de bodemkarakteristieken …: het zijn euvels die absoluut te vermijden zijn met het oog op de verkeersveiligheid. We vinden het dan ook belangrijk om aannemers te responsabiliseren en te stimuleren om kwalitatief werk te leveren. In dit opzicht hebben we met de uitvoeringscertificatie een zeer waardevolle troef in handen. De PTV’s voor afschermende constructies van staal en prefab beton zijn klaar, maar op de PTV voor afschermende constructies van in-situ beton is het nog even wachten. Vandaar dat we aannemers nog wat respijt geven om het COPRO.EXE-keurmerk aan te vragen. Pas in 2021 zullen we het bezit van een uitvoeringscertificaat expliciet opleggen in het kader van wegenbouw- en infrastructuurwerken.”

Wim Gillis
Wim Gillis van WG Aannemingen

Gulden middenweg

Kortom: het systeem van uitvoeringscertificatie voor afschermende constructies voor wegen is uitgebreid getest, volledig goedgekeurd en klaar voor lancering. Een van de vele aannemers die op korte termijn het COPRO.EXE-keurmerk hoopt te verwerven, is WG Aannemingen, dat zich onder meer toespitst op het plaatsen van tijdelijke prefab betonnen SafetyBlocs bij wegenwerken. “De introductie van de uitvoeringscertificatie is een zeer positieve zaak”, vindt zaakvoerder Wim Gillis. “Het is een erkenning voor aannemers die goed werk leveren en dus een ideaal middel om het kaf van het koren te scheiden. Ik zetelde zelf ook in de voorbereidende adviesraad, waarbij me opviel dat er goed geluisterd werd naar de aanbevelingen van aannemers om het effectief haalbaar en werkbaar te maken. Er is uitstekend samengewerkt om een gulden middenweg te vinden voor controlerende én uitvoerende partijen, met het bevorderen van de uitvoeringskwaliteit en de verkeersveiligheid als gezamenlijke doelstelling. We hebben dus niet getwijfeld en hebben de procedure voor het verkrijgen van het COPRO.EXE-keurmerk meteen opgestart!”