Overslaan en naar de inhoud gaan

CE-markering in het VK

Gepubliceerd op 15/09/2021
UKCA UKNI

Foto © Butgb-Ubatc

Verlenging van de termijn voor de toelating van bouwproducten met CE-markering in het VK tot 1 januari 2023

Eind augustus hebben de Britse autoriteiten aangekondigd dat de overgangsperiode voor het gebruik van de CE-markering in het VK verlengd is tot 31 december 2022, op voorwaarde dat de eisen waaraan de CE-markering moet voldoen vergelijkbaar blijven met die welke in het VK worden toegepast. Tijdens deze periode moet erop worden toegezien dat eventuele wijzigingen in de eisen die door een van de partijen zijn geïnitieerd, worden opgespoord.

Na deze datum zullen de fabrikanten en andere actoren in de toeleveringsketen moeten leren leven met het gebruik van drie verschillende markeringen. De regels voor het gebruik ervan zullen afhangen van de plaats waar het product in de handel zal worden gebracht.

Deze drie markeringen zijn:

  • De CE-markering van de EU
  • De "United Kingdom Conformity Assessed"-markering (UKCA-markering) voor het Verenigd Koninkrijk
  • De markering van het Verenigd Koninkrijk voor Noord-Ierland (UKNI-markering), die een aanvulling vormt op de CE-markering wanneer bepaalde vereisten van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn op producten die voor de Noord-Ierse markt bestemd zijn.

Afhankelijk van de regelgeving in elk rechtsgebied kan van fabrikanten worden verlangd dat zij een beroep doen op de diensten van een instantie die de conformiteit beoordeelt.

Deze taken zullen worden uitgevoerd door erkende instanties in de desbetreffende rechtsgebieden:

  • De beoordeling van de conformiteit volgens de uitvoeringsmodaliteiten in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) wordt toevertrouwd aan een door de regering van het Verenigd Koninkrijk erkende instantie.
  • Een aangemelde instantie van de EU wordt aangewezen door een EU-lidstaat en erkend door de Europese Commissie voor de beoordelingstaken inzake conformiteit die vereist zijn krachtens Verordening (EU) nr. 305/2011 (verordening bouwproducten), die geldt voor de EER-landen (Europese Economische Ruimte), en krachtens relevante wetgeving die door het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld voor de Noord-Ierse markt.
  • Een door de regering van het Verenigd Koninkrijk aangemelde instantie met een speciale afwijkende maatregel in het kader van het Noord-Ierse protocol inzake dergelijke instanties, waarbij voor de Noord-Ierse markt de conformiteit met de CE-markering naast de UKNI-markering kan worden beoordeeld.

 

De bijgevoegde tabellen geven een overzicht van de situatie:  

Tot 31/12/2022

Om toegang te krijgen tot de Noord-Ierse markt

Om toegang te krijgen tot de Britse markt

CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

of

UKNI CE-markering afgegeven door een in het VK erkende instantie

UKCA-markering verstrekt door een in het VK erkende instantie

of

CE-markering door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

 

Vanaf 01/01/2023

Om toegang te krijgen tot de Noord-Ierse markt

Om toegang te krijgen tot de Britse markt

CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

of

UKNI CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie van het Verenigd Koninkrijk

UKCA-markering verstrekt door een in het VK erkende instantie

 

Opmerking: Dit geldt voor alle fabrikanten wereldwijd, behalve die welke in Noord-Ierland zijn gevestigd en "toelaatbare goederen" produceren. De UKNI-markering is een speciale markering en dient samen met een andere EU-conformiteitsmarkering te worden gebruikt (meestal het CE-merkteken, maar ook andere markeringen kunnen van toepassing zijn).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Britse regering: Verordening Bouwproducten in Groot-Brittannië - GOV.UK

 

Klik hier voor meer informatie over CE-markering