Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO erkend als sectorale organisatie (OSO) voor het BENOR-merk

Gepubliceerd op 28/04/2015

Het NBN (Bureau voor Normalisatie), is eigenaar van het BENOR-merk, en heeft het beheer ervan in licentie gegeven aan de vzw BENOR. Op zijn beurt, geeft de vzw sublicenties aan sectorale organisaties (OSO), voor het beheer en toezicht op het gebruik van het BENOR-merk toegepast op producten, processen of diensten van welomschreven sectoren.

COPRO heeft deze sublicentie ontvangen en is dus sectorale organisatie voor een hele rits producten. Daarbij gerecycleerde granulaten, hydraulisch gebonden mengsels, granulaten van secundaire oorsprong, wegenisbeton, wegmarkeringen, afschermende constructies, elastomeren, wegenisproducten in gietijzer, enz. 

Voor u als gebruiker, producent of voorschrijver wijzigt quasi niets. Voor COPRO is het een nieuwe officiële bevestiging van zijn positie als kwaliteitspartner. 

Het BENOR-merk is een collectief merk waarvan het Bureau voor Normalisatie (NBN) eigenaar is. In 2013 heeft het NBN het beheer van dit merk in licentie gegeven aan de ”vereniging zonder winstoogmerk voor het beheer van het BENOR-merk”, kortweg vzw BENOR. COPRO is stichtend lid van deze vereniging.Deze vzw verleent op zijn beurt sublicenties aan organisaties om het BENOR-merk te beheren en toezicht te houden op het gebruik ervan binnen welomschreven sectoren. Deze organisaties worden ‘sectorale organisaties’ genoemd, kortweg OSO.

De sectorale organisatie beheert dit BENOR-merk voor de producten, processen of diensten binnen zijn sector. In de schoot van de OSO worden sectorale commissies opgericht die bevoegd zijn voor het beheer en het toezicht op het gebruik binnen de betreffende sector. De certificatie wordt integraal door de OSO zelf uitgevoerd, die een beroep kan doen op een interne certificatie-instelling, of/en door één of meerdere bevoegde externe certificatie-instellingen.

COPRO is nu erkend door de Raad van Bestuur van vzw BENOR als sectorale operator voor een hele rits producten. Met name:

 • gerecycleerde granulaten afkomstig van puin en sloop, domein bouwtechnisch
 • granulaten van secundaire oorsprong
 • granulaten van residuele en kunstmatige oorsprong
 • wegenisbeton
 • hydraulisch gebonden mengsels
 • afschermende constructies
 • elastomeren
 • leidingen in gietijzer
 • wegenisproducten in gietijzer
 • vulstoffen voor KWS
 • natuursteen voor wegenis

De actuele operationele werkwijze van COPRO met adviesraden (sectorale commissies) die de technische referentiespecificaties opstellen, blijft ongewijzigd. Voor u als bouwheer, producent, gebruiker of expert verandert weinig tot niets. Voor COPRO is deze erkenning alleszins een officiële bestendiging van zijn positie als partner in kwaliteit in de wegenbouw- en infrastructuursector.

Daarnaast beheert COPRO ook het eigen COPRO kwaliteitsmerk. Dit is van toepassing op een hele reeks producten zoals asfalt, bitumen, asfaltgranulaat, gerecycleerde granulaten (domein milieuhygiënisch), gras/grind-kunststofplaten, gietijzeren deksels, enz. Voor deze producten is er geen wijziging, en blijft het technisch beheer van de certificatie lopen via de adviesraden.