Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO onderschrijft mee het Circulair Betonakkoord Vlaanderen

Gepubliceerd op 16/12/2022
het Circulair Betonakkoord Vlaanderen - l'Accord Circulaire Béton Flandres

Op de 4e actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen op dinsdag 6 december in Brugge werd het Vlaams Betonakkoord aan het grote publiek voorgesteld. Daarbij ondertekenden vele bedrijven en organisaties die mee de vooropgestelde ambities willen waarmaken, formeel het Betonakkoord.

 

Concreet stelt het Vlaams Betonakkoord voorop om:

  • Tegen 2030 de CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen met 50% te verminderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie), dit t.o.v. de 1990 emissies,
  • Tegen 2050 0 kg CO2 per m³ geproduceerd beton uit te stoten,
  • Tegen 2030 het ontwerp van gebouwen en kunstwerken zo te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die recyclage verhinderen.

 

Dirk Van Loo, CEO van COPRO:

“COPRO, samen met de betonsector, zet zich 100% in voor minder CO2 uitstoot en een circulair materialengebruik. Als onpartijdige certificatie-instelling staan we voor duurzaam en circulair bouwen, bv. via de BENOR-certificatie van hoogwaardig betongranulaat en als certificatie-instelling voor de CO2-prestatieladder. Dit engagement bekrachtigen we nog eens met onze handtekening onder het Circulair Betonakkoord Vlaanderen.”

 

Raadpleeg het Vlaams Betonakkoord via www.betonakkoord-vlaanderen.be