Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO-team ontvangt VOKA-certificaat

Gepubliceerd op 29/06/2023
VOKA Charter - Laureaten

COPRO-team ontvangt VOKA-certificaat voor duurzame inspanningen

In juni nam COPRO, onpartijdige instelling voor de controle en certificatie van bouwproducten, het VOKA Charter voor Duurzaam Ondernemen (VCDO) in ontvangst. Duurzaamheid zit COPRO als het ware in het bloed. Want COPRO streeft dagelijks naar een duurzame bouwinfrastructuur waarvan we allemaal gebruik kunnen maken, vandaag en morgen. Met het VOKA Charter wil het bedrijf nu ook van binnenuit een nog duurzamere weg inslaan.

 

VOKA Charter - Kim

 

Duurzame impact met externe samenwerkingen

Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt een kader voor bedrijven om duurzame ambities te vertalen naar de praktijk, en wil bedrijven stimuleren om zichzelf uit te dagen verder te gaan in duurzaamheid.

COPRO is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu in het algemeen. De certificatie-instelling sluit dan ook impactvolle allianties binnen de sector van de wegenbouw en infrastructuur. Als partner van Belgian Alliance for Sustainable Construction stelt COPRO zich als doel de overgang naar duurzaam, toekomstgericht en klimaatbestendig bouwen mee te versnellen. Zo ook met de samenwerking voor het Groen BENOR referentiesysteem.

Nauw aansluitend hierbij is het managementsysteem CO2-prestatieladder waarmee COPRO organisaties stimuleert om CO2 te reduceren, zowel op structurele wijze binnen de bedrijfsvoering als in projecten en de toeleveringsketen. De duurzame doelen die ze zelf nastreeft, draagt de instelling dus ook binnen de ruimere sector uit.

 

VOKA Charter

 

Gedragen door het COPRO team

COPRO is ambitieus in haar opdracht en kiest de weg vooruit naar een duurzame omgeving. Een ambitie die ook in elk van de medewerkers zit. Het is dan ook mooi om zien hoe een intern team zich engageerde om verschillende projecten op poten te zetten binnen dit VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.  Om ook binnen COPRO op een gedragen manier die nóg duurzamere weg in te slaan.

De initiatieven varieerden van heel zichtbare projecten tot sensibiliseringsacties rond duurzaamheid. Zo zorgt een aangepaste kantoorinrichting intussen voor een daling in het energieverbruik en in de tuin werden meer inheemse plantensoorten aangeplant. Groenafval wordt verzameld in een gescheiden afvalstroom en komt op de eigen composthoop terecht.

Maar ook het creëren van bewustzijn stond op het programma, dit door medewerkers te laten brainstormen over de SDG doelstellingen vanuit de Verenigde Naties, zoals binnen de werkgroep ‘Duurzame Helden’ waarin elk zijn initiatieven kan delen zoals het sorteren van afval met je kinderen, fietsen naar het werk, led-verlichting inzetten, batterijen verzamelen… Kleine, tastbare wijzigingen. Elk van ons kan dagdagelijks zijn steentje bijdragen, voor nu en voor de toekomst.

COPRO diende reeds een actieplan in voor het komende jaar. Het behaalde certificaat vormt dus de basis voor een duurzame toekomst waarvoor COPRO met het hele team aan de slag gaat.

 

VOKA Charter Laureaten

 

COPRO vzw

Contactpersoon Communicatie
Barbara D’Hondt
barbara.dhondt@copro.eu

 

Contactpersoon VOKA Charter Duurzaam Ondernemen
Kim De Jonghe
kim.dejonghe@copro.eu