Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

Gepubliceerd op 26/04/2021
Rejuvebit
© foto via www.uantwerpen.be/rejuvebit 

Het gebruik van verjongingsmiddelen bij de productie van asfalt met asfaltgranulaat is in België nog geen gekende en toegepaste praktijk. Verjongers hebben de eigenschap om de samenstelling van het bitumen van het asfaltgranulaat zodanig te wijzigen dat het 'verouderd' bitumen zich gedraagt als een nieuw bitumen. Tot op heden wordt het verouderd bitumen uit het asfaltgranulaat tijdens de productie van de asfaltmengsels gemengd met nieuw bitumen, meestal een zachter bitumen, om dit verouderd gedrag tegen te gaan. Op de deze manier wordt echter niet naar de duurzaamheidseigenschappen van het asfalt gekeken.

Rejuvebit

Om de toepasbaarheid van verjongingsmiddelen te onderzoeken, werd het TETRA-project REjuveBIT opgestart. TETRA-projecten hebben tot doel om de beschikbare kennis te vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten, die inspelen op de noden van en/of nieuwe markt-opportuniteiten bieden. Het project ging van start op 1 november 2018 en werd uitgewerkt door Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, met grote belangstelling en deelname van de wegenbouwsector. Ter afsluiting van het project werd op 28 januari 2021 een studiedag georganiseerd door Universiteit Antwerpen.

Het doel van dit project was te onderzoeken of het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector kan leiden tot een verhoging van het percentage asfaltgranulaat. Deze aftoetsing gebeurt zowel op technisch, economisch als milieuvlak. Het innovatieve karakter werd voor de sector door middel van proefvakken met nieuwe toepassingen (toplagen) en verhoogde recyclingpercentages (onderlagen) gedemonstreerd.

Dankzij dit project is er nu een grote waaier aan testresultaten beschikbaar. Een verdere opvolging van de aangelegde proefvakken zal leiden tot nog meer resultaten, waaruit verdere conclusies getrokken kunnen worden over de toepasbaarheid van verjongingsmiddelen in de wegenbouw.