Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste UKCA-markering is een feit

Gepubliceerd op 29/06/2023
©Beaulieu Technical Textiles.
© Beaulieu Technical Textiles

EERSTE UKCA-MARKERING VERKREGEN MET DE HULP VAN COPRO

Op het einde van het 1e kwartaal van 2023 werden de eerste UKCA-certificaten - het resultaat van de samenwerking tussen BSI (een van de twee Britse partnerbeoordelingsinstanties) en COPRO - uitgereikt aan Beaulieu Technical Textiles, de Belgische fabrikant van geotextiel.

De verschillende documenten voor de CE-markering van de door Beaulieu aangewezen geotextielen werden opgestuurd naar BSI. Deze laatste beoordeelde de naleving van de Engelse eisen op basis van “designated standards”.

Eens hun conformiteit naar behoren vastgesteld, hebben de geotextielen van Beaulieu hun UKCA-certificaat voor toegang tot de Britse markt ontvangen.

We zijn trots actief te hebben bijgedragen om de activiteiten van een van onze exportklanten te verduurzamen.

 

CONTEXT

Op 1 januari 2021, na de Brexit, heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt en de Europese douane-unie verlaten.

Het profiteert zo niet langer van het beginsel van vrij verkeer van goederen op de Europese interne markt. Bovendien zijn de vereisten veranderd om producten op de Britse markt te brengen. De Europese regelgeving is immers niet langer van toepassing aan de andere kant van het Kanaal en er is geen clausule van wederzijdse erkenning voorzien.

Concreet moeten producten die bestemd zijn voor verkoop in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) de nieuwe UKCA-markering (UK Conformity Assessed) dragen. Volgens dit merkteken voldoet het product aan de wettelijke vereisten van het VK en werden de vereiste controles uitgevoerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie, gevestigd in het VK en naar behoren geaccrediteerd door de lokale accreditatie-instantie, de UKAS.

Het UKCA-keurmerk (UK Conformity Assessed) is een nieuw productmerk voor producten die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden gebracht. Het dekt de meeste producten waarop voorheen CE-markering van toepassing was, inclusief bouwproducten.

Deze UKCA-markering kan niet worden gebruikt voor producten die in Noord-Ierland op de markt worden gebracht waarvoor een CE- of UKNI-markering vereist is.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het UKCA-keurmerk gebruikt. Om bedrijven zich echter te laten aanpassen aan de nieuwe eisen, is het CE-keurmerk in de meeste gevallen nog geldig tot 30 juni 2025 (overgangsperiode), zeker als het om bouwproducten gaat.

© Beaulieu Technical Textiles.
© Beaulieu Technical Textiles.

 

ROL VAN COPRO

Producenten die een beroep doen op COPRO voor hun CE-markering, kunnen nu ook bij COPRO terecht ter ondersteuning om hun UKCA-certificaten te behalen, dit zijn essentiële certificaten om handel te kunnen blijven drijven met de Britse markt.

Concreet hebben we wederzijdse erkennings- en samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met twee andere Britse conformiteitsbeoordelingsinstanties die geaccrediteerd zijn door de UKAS. De overeenkomst stelt deze Britse organisaties in staat een UKCA-certificaat af te geven op basis van de CE-markering die door COPRO afgeleverd werd. Deze samenwerking vormt een bron van vereenvoudiging, tijdwinst en besparingen voor de producenten die vertrouwen in ons stellen. Zo kunnen ze op de Britse markt actief blijven, blijven ze competitief ten opzichte van hun concurrenten en voldoen ze aan de geldende wetgeving.

 

Contactpersoon UKCA-markering
Bernard Cornet
bernard.cornet@copro.eu