Overslaan en naar de inhoud gaan

Feest bij betoncentrale Van Akelyen

Gepubliceerd op 31/10/2019
Akeleyn

Op de foto: Dirk Van Loo, Thierry Beirens, Toby Verdin

10 jaar BENOR-certificatie hydraulisch gebonden mengsels

Op 26 oktober 2019 is het exact 10 jaar geleden dat het allereerste BENOR-certificaat voor hydraulisch gebonden mengsels onder TRA 21 werd uitgereikt door COPRO aan betoncentrale Van Akelyen te Zele.  De toenmalige zaakvoerder, Thierry Beirens, staat de dag van vandaag nog steeds in voor de dagelijkse leiding.  Naar aanleiding van dit tienjarig jubileum kwamen onze CEO Dirk Van Loo en inspecteur Toby Verdin langs op de betoncentrale voor een nostalgisch terugkijken en een vertrouwensvolle blik op de toekomst. 

De start

Onder leiding van Johny De Nutte werd toen het eerste toepassingsreglement TRA 21 opgesteld door Sofie Van Hasselt.  In het kader van deze ‘volledige productcertificatie’ horen ook de voorstudie, fabricage-controle en controle van de eindproducten.  Kort na de lancering van dit toepassingsreglement in februari 2008 kwamen vijf aanvragen binnen bij COPRO, waaronder voor de productie-eenheid Van Akelyen te Zele, voor de opstart van de BENOR-certificatie van hydraulisch gebonden mengsels volgens NBN EN 14227-x (x, verwijzend naar één van de betrokkene deelnorm). Van deze vijf aanvragen zijn nog steeds vier productie-eenheden gecertificeerd.

De groei

Naast de conformiteit aan deze Europese norm kan bijkomend de conformiteit aan standaardbestekken nagekeken en opgenomen worden op de technische fiches.  Voor Vlaanderen is het SB 250 van toepassing.  In het jaar van de lancering van TRA 21 was het SB 250 versie 2.1 van toepassing. In de daaropvolgende versie van het SB 250 versie 2.2 werd voor een aantal toepassingen (zandcement, steenslagfundering, schraal beton, …) de certificatie door een onafhankelijke instantie opgenomen.  Na het verschijnen van SB 250 versie 2.2 kwamen de jaren daarop een tienvoud aan aanvragen binnen bij COPRO.  Voor de firma Van Akelyen was, als één van de eerste, inspringen bij een vrijwillige BENOR-certificatie niet evident.  Nu 10 jaar later zijn de tonnages in Vlaanderen gestegen van 30.000 ton naar 2.750.000 ton BENOR-gecertificeerde hydraulisch gebonden mengsels onder TRA 21, door bijna 100 productie-eenheden.

Continu in beweging

De firma Van Akelyen heeft de voorbije jaren verschillende wijzigingen in de referentiedocumenten doorstaan.  In 2014 werd SB 250 versie 3.1 gepubliceerd waarbij het gebruik van gemalen hoogovenslakken werd toegestaan voor een aantal toepassingen.  Tevens werd in versie 3.1 een nieuwe toepassing gecreëerd, granulaatcement.  Dit jaar  is SB 250 versie 4.1 gepubliceerd waarbij voor de toepassing schraal beton 12MPa de eis op de druksterkte (in het kader van de voorstudie en interne zelfcontrole) werd opgetrokken van 12,0 MPa tot 15,0 MPa.

Deze wijzigingen binnen referentiedocumenten worden gekoppeld aan het toepassingsreglement TRA 21.  De verdere ontwikkelingen van het toepassingsreglement worden beheerd door een Sectorale Commissie, waarbij verschillende partijen (openbare instellingen, producenten, gebruikers en experten) vertegenwoordigd zijn. Sinds 2019 is de heer Thierry Beirens lid van de Sectorale Commissie hydraulisch gebonden mengsels TRA 21, waar hij als vertegenwoordiger optreedt voor FEDBETON.

COPRO is ervan overtuigd dat de lange weg die is afgelegd heeft geleid naar kwalitatievere producten, en hoopt het vertrouwen te kunnen bestendigen, samen met alle stakeholders.