Overslaan en naar de inhoud gaan

Groen asfalt

Gepubliceerd op 24/11/2017
‘Groen asfalt’ ook COPRO gecertificeerd

‘Groen asfalt’ ook COPRO gecertificeerd.   Recent heeft Agentschap Wegen en Verkeer bekendgemaakt dat ze vanaf januari 2018 milieuvriendelijk asfalt wil stimuleren. Vanaf 2021 wordt ‘groen asfalt’ de norm voor alle werken aan de Vlaamse asfaltwegen.   Dit ‘groen asfalt’ (AVT) wordt geproduceerd aan een lagere temperatuur. AVT (asfalt met verlaagde temperatuur) is nu reeds voorzien in het Standaardbestek 250.   AVT wordt gecertificeerd onder het COPRO-merk. Op het COPRO Extranet (extranet.copro.eu) zijn de technische fiches van deze asfaltmengsels eenvoudig op te vragen. Ze zijn te herkennen door de toevoeging “AVT” in de benaming van het asfaltmengsel. Gecertificeerde producenten hebben door middel van een validatiedossier aangetoond dat hun AVT-techniek geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de asfaltmengsels. Op AVT mengsels zijn verder dezelfde kwaliteitseisen van toepassing als op traditionele asfaltmengsels.   Op deze manier hoopt ook COPRO een steentje bij te dragen tot een kwaliteitsvolle en groenere wereld.