Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe teerhoudend asfalt afvoeren?

Gepubliceerd op 28/08/2018
Afvoer van teerhoudend asfalt

Afvoer van teerhoudend asfalt voor thermische reiniging is sinds 2014 voorzien in het Standaardbestek 250. De laatste maanden zien we een toename van dit procedé bij projecten in uitvoering. Maar de te volgen procedure in het kader van de certificatie volgens BRS 8049 blijkt nog niet volledig gekend bij opdrachtgevers en aannemers. Tijd voor een ‘quick start guide’ …

Hoe begin ik eraan als opdrachtgever?

Alles begint uiteraard bij het bijzonder bestek, waarin de afvoer van teerhoudend asfalt voor thermische reiniging dient voorzien te worden. Ingeval dit niet voorzien is en men in de uitvoeringsfase onverwachts toch teer detecteert, kan men – in overleg met de aannemer – toch beslissen om het teerhoudend asfalt te laten afvoeren voor thermische reiniging.

Om het asfalt te laten afvoeren onder het COPRO.EXE-certificaat, lanceert de opdrachtgever een projectgebonden opdracht. Dit gebeurt door middel van het opdrachtformulier ‘AFD Afvoer van teerhoudend asfalt’, dat hier kan gedownload worden. De opdrachtgever vult zijn rubriek in en mailt het formulier naar de aannemer en naar COPRO (planning.8049@copro.eu).

Om de afvoer van teerhoudend asfalt sluitend te maken en discussies over hoeveelheden te vermijden, dient de opdrachtgever op de werf per vracht een vrachtbon op te maken. Deze specifieke blanco vrachtbonnen kunnen worden bekomen bij COPRO. Stuur hiertoe tijdig een e-mail naar planning.8049@copro.eu met vermelding van het project, het aantal bonnen of de hoeveelheid asfalt en het adres waarnaar de bonnen per post moeten worden verstuurd.

In de uitvoeringsfase voorziet de opdrachtgever een toezichter op de werf die per vracht de vrachtbon opmaakt, ondertekent en overhandigt aan de aannemer. Er wordt op toegezien dat de aannemer nadien per vracht een afgiftebon van de tussenopslagplaats aan de opdrachtgever voorlegt.

COPRO heeft over de te volgen werkwijze een infofiche gemaakt die hier kan gedownload worden.

Hoe begin ik eraan als aannemer?

Als aannemer start je met een prijsvraag bij de tussenopslagplaatsen voor afvoer van thermische reiniging, die je kan terugvinden op de website van COPRO.

Wanneer je het opdrachtformulier ontvangt van de opdrachtgever, vul je de rubriek voor de aannemer aan en stuur je het formulier door naar de tussenopslagplaats van jouw keuze. Wanneer de tussenopslagplaats zijn rubriek heeft aangevuld, is de overeenkomst compleet en stuur je deze terug naar de opdrachtgever.

In de uitvoeringsfase bezorg je voor elke vracht asfalt de vrachtbon aan de tussenopslagplaats en maak je een exemplaar van de afgiftebon over aan de opdrachtgever.

COPRO heeft over de te volgen werkwijze een infofiche gemaakt die hier kan gedownload worden.

Afhandeling van het project: het attest

Wanneer COPRO heeft geverifieerd dat al het teerhoudend asfalt van een project werd binnengebracht op de tussenopslagplaats en voorzien is voor thermische reiniging, maakt COPRO een attest op. Dit gebeurt door middel van hetzelfde formulier waarmee de opdracht werd gegeven en de overeenkomst werd opgemaakt. Het attest wordt overgemaakt aan de opdrachtgever.