Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw certificaat voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen

Gepubliceerd op 09/01/2015

De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 verplicht het NTMB-certificaat voor producenten en leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen. Concreet zijn dat producten zoals grassen, oeverplanten, hout, natuurtechnische geotextielen, etc. die gebruikt worden in de infrastructuurbouw, bijvoorbeeld als oeverbescherming. (NTMB = Natuurtechnische Milieubouw)

Het is een systeemcertificaat, tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen. Het betreft dus geen certificatie van het NTMB-product zelf, maar van het kwaliteitssysteem van de producent of leverancier.

Het beheer van de certificatie is in handen van NTMB-OK, het spiksplinternieuw Vlaams overleg- en kenniscentrum voor natuurtechnische milieubouw. Dit gebeurt in overleg met de verschillende betrokken partijen: producenten en leveranciers, bestekschrijvers, overheden, aannemers en experten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (info@lne.be), of bij COPRO (info@copro.eu).