Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw uitstel voor de toepassing van de UKCA-markering

Gepubliceerd op 21/11/2022
UKCA UKNI

Foto © Butgb-Ubatc

Nieuw uitstel tot 01/01/2025 voor de toepassing van de UKCA-markering op bouwproducten bestemd voor de UK-markt ! 

Op 14 november 2022 hebben de Britse autoriteiten aangekondigd dat de overgangsperiode voor het gebruik van de CE-markering in het VK is verlengd tot 31 december 2024 om 23h00, op voorwaarde dat de eisen waaraan de CE-markering moet voldoen, vergelijkbar blijven met die welke in het VK worden toegepast. Tijdens deze période moet erop worden toegezien dat eventuele wijzigingen in de eisen die door een van de partijen (Europese Unie of Verenigd Koninkrijk) zijn geïnitieerd, worden opgespoord.

Bedrijven kunnen uiteraard ook gebruik maken van de UKCA markering indien gewenst.

Na deze datum zullen de fabrikanten en andere actoren in de toeleveringsketen moeten leren leven met het gebruik van drie verschillende markeringen. De regels voor het gebruik ervan zullen afhangen van de plaats waar het product in de handel zal worden gebracht.

Deze drie markeringen zijn:

  • De CE-markering van de EU
  • De "United Kingdom Conformity Assessed"-markering (UKCA-markering) voor het Verenigd Koninkrijk
  • De markering van het Verenigd Koninkrijk voor Noord-Ierland (UKNI-markering), die een aanvulling vormt op de CE-markering wanneer bepaalde vereisten van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn op producten die voor de Noord-Ierse markt bestemd zijn.

Afhankelijk van de regelgeving in elk rechtsgebied kan van fabrikanten worden verlangd dat zij een beroep doen op de diensten van een instantie die de conformiteit beoordeelt.

Deze taken zullen worden uitgevoerd door erkende instanties in de desbetreffende rechtsgebieden:

  • De beoordeling van de conformiteit volgens de uitvoeringsmodaliteiten in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) wordt toevertrouwd aan een door de regering van het Verenigd Koninkrijk erkende instantie.
  • Een aangemelde instantie van de EU wordt aangewezen door een EU-lidstaat en erkend door de Europese Commissie voor de beoordelingstaken inzake conformiteit die vereist zijn krachtens Verordening (EU) nr. 305/2011 (verordening bouwproducten), die geldt voor de EER-landen (Europese Economische Ruimte), en krachtens relevante wetgeving die door het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld voor de Noord-Ierse markt.
  • Een door de regering van het Verenigd Koninkrijk aangemelde instantie met een speciale afwijkende maatregel in het kader van het Noord-Ierse protocol inzake dergelijke instanties, waarbij voor de Noord-Ierse markt de conformiteit met de CE-markering naast de UKNI-markering kan worden beoordeeld.

 

De bijgevoegde tabellen geven een overzicht van de situatie:  

Tot 31/12/2024, 23h00 GMT

Om toegang te krijgen tot de Noord-Ierse markt

Om toegang te krijgen tot de Britse markt

CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

of

UKNI CE-markering afgegeven door een in het VK erkende instantie

UKCA-markering verstrekt door een in het VK erkende instantie

of

CE-markering door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

 

Vanaf 31/12/2024, 23h00 GMT

Om toegang te krijgen tot de Noord-Ierse markt

Om toegang te krijgen tot de Britse markt

CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie in een van de EU-landen

of

UKNI CE-markering afgegeven door een aangemelde instantie van het Verenigd Koninkrijk

UKCA-markering verstrekt door een in het VK erkende instantie

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Britse regering: Placing manufactured products on the market in Great Britain

 

Klik hier voor meer informatie over CE-markering

 

Uw contactpersoon

 

Bernard Cornet

BERNARD CORNET

Business Development Engineer

+32 499 07 82 44

bernard.cornet@copro.eu