Overslaan en naar de inhoud gaan

NTMB-certificaat voor Van Raak

Gepubliceerd op 11/09/2017
Eerste COPRO NMTB-certificaat voor Van Raak

Op foto (vlnr): Renée Declerck, Marijke Van der Steen, Annemie Bols, Jan Van Raak

Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) is het creëren van een geschikte uitgangssituatie voor natuurontwikkeling, al dan niet in combinatie met een aangepast beheer, de zogenaamde natuurtechniek.

Het NTMB -zorgsysteem is een certificatieschema dat beheerd wordt door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en het kenniscentrum Groen in de Bouw. Certificatie-instellingen dienen te worden aangesteld door deze beheerder om certificatietaken te mogen uitvoeren volgens het vastgelegde schema.

Medio 2016 start het verhaal van COPRO in het NTMB-gebeuren. De aanleiding is de aanvraag van firma Van Raak uit Weelde. Op het ogenblik van de aanvraag was COPRO nog niet aangesteld om aan de vraag te beantwoorden, maar focuste zij enkel op productcertificatie. Het NTMB-zorgsysteem vraagt echter een systeemcertificaat, tot dan onbekend terrein voor COPRO.

Het engagement en de kennis waren alvast aanwezig bij het management, bio-ingenieur Marijke Van der Steen en kwaliteitsverantwoordelijke Renée Declerck om dit schema op poten te zetten en van A tot Z uit te werken. In tegenstelling tot productcertificatie, wordt bij systeemcertificatie sterk de nadruk gelegd op organisatorische aspecten bij de klant met bijhorende auditvaardigheden en competenties voor de auditor in kwestie. Het ruikt naar schema’s volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsytemen) of ISO 14001 (milieumanagementsystemen).

Zo werd dit eerste dossier een leertraject voor beide partijen in samenspraak met de beheerder.

Een klein jaar na de aanvraag kunnen we met fierheid aankondigen dat COPRO aan de vraag van haar klant heeft kunnen beantwoorden en in de toekomst ook nieuwe klanten kan helpen bij het bekomen van het NTMB-certificaat.

Het Standaardbestek 250 verplicht het NTMB-certificaat voor producenten en leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen.

Proficiat aan Van Raak voor het behalen van dit eerste NTMB certificaat uitgereikt door COPRO. Zij behaalden het certificaat in het toepassingsgebied van de natuurtechnische geotextielen en composieten, hun gamma bestaat uit kokosrollen, –blokken en matten die al dan niet voorbeplant en opgekweekt worden met inheemse helofyten en geotextielen uit kokos, stro en/of jute.

Op deze manier bouwen Van Raak en COPRO mee aan een groenere, kwalitatieve wereld.

Voor meer informatie: marijke.vandersteen@copro.eu