Overslaan en naar de inhoud gaan

OESO Milieuprestatie beoordelingen voor België

Gepubliceerd op 26/05/2021
OESO Environmental Performance Review

Goede punten voor Vlaanderen voor materialenbeheer in bouwsector

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 31 maart jongstleden haar Environmental Performance Review voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Vlaanderen in het bijzonder goede punten krijgt voor zijn afval- en materialenbeheer. Met meer dan 95% van het bouw- en sloopafval dat wordt gerecycleerd hoort Vlaanderen bij de top in Europa.  

COPRO zorgt er via certificatie al meer dan 35 jaar mee voor dat zuiver puin, dat vrijkomt bij sloop of renovatie van gebouwen of bij de opbraak van wegen, kan bewerkt worden tot kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten.

Belangrijk bij de verdere ontwikkeling bij bouw- en sloopafval is dat gevaarlijke stoffen zoals asbest en teer niet in het circuit terecht komen en gericht kunnen worden verwijderd. Ook het gebruik in laagwaardigere toepassingen zoals in funderingen of als aanvulmateriaal dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Er wordt meer en meer gestreefd naar hoogwaardige toepassingen die de technische eigenschappen van de materialen optimaal benutten. Zo wordt de materialenkringloop beetje bij beetje gesloten en het gebruik van primaire delfstoffen gereduceerd. Een voorbeeld hiervan is betongranulaat dat niet langer gebruikt wordt in (onder)funderingen, maar in dezelfde toepassing waaruit ze afkomstig waren, namelijk in betontoepassingen.

Om dit te kunnen realiseren draagt COPRO zijn steentje bij om de kwaliteitsborging en de traceerbaarheid van de gerecycleerde granulaten te verhogen om zo het vertrouwen van de markt te winnen.

Er is nog heel wat marge voor verbetering richting hoogwaardige recyclagetoepassingen, maar zoals altijd is het de ambitie van COPRO om samen met de recyclagesector steeds op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde granulaten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde.

Extra informatie