Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse Sorteerinrichtingen

Gepubliceerd op 27/01/2020
Installations de tri - Sorteerinrichtingen

Sorteerinrichtingen onderworpen aan Vlaamse milieuwetgeving.

 

Voor sorteerinrichtingen, die steenpuin sorteren, geldt er sinds de wijzigingen van het VLAREMA en het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten de verplichting om over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem te beschikken. Zonder een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem kan een sorteerinrichting geen puin meer afvoeren naar een breekinstallatie. De bepalingen van dit kwaliteitsborgingssysteem zijn opgenomen in bijlage 3 van het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten van OVAM. Het COPRO-certificaat afgeleverd overeenkomstig Toepassingsreglement TRA S 10 bevestigt deze certificatie. Door het naleven van TRA S 10 voldoet de sorteerinrichting aan de verplichtingen van het VLAREMA en kan zijn sorteerzeefpuin als puin met laagmilieurisico-profiel (LMRP) worden afgezet bij de breekinstallatie.

Kwaliteitsborgingssysteem

Het kwaliteitsborgingssysteem voor puin van sorteerinrichtingen voorziet in het uitsorteren van alle gevaarlijke afvalstoffen, asbestverdachte materialen en niet-steenachtige materialen uit het sorteerzeefpuin. Dit leidt dan bij de breekinstallatie tot de productie van gerecycleerde granulaten die zowel milieu-hygiënisch als bouwtechnisch voldoen aan de Vlaamse en Europese wetgeving.

De fractie kleiner dan 20 mm (sorteerzeefzand) wordt verplicht afgezeefd uit het sorteerzeefpuin. Dit sorteerzeefzand moet voldoen aan zowel de wettelijke criteria opgelegd in het VLAREMA en het Eenheidsreglement van de OVAM als aan de bouwtechnische eisen opgelegd volgens het gebruik van dit zand. Het COPRO-certificaat volgens het Toepassingsreglement TRA M10/11 bevestigt deze overeenkomstigheid. Niet conform sorteerzeefzand dient legaal te worden gestort of naar een erkende verwerker te worden afgevoerd. 

Kwaliteitscontroles

Zowel voor het sorteerzeefpuin als voor het sorteerzeefzand zijn standaardprocedures en –proeven opgelegd. Die controles dienen in eerste instantie te worden uitgevoerd door de sorteerder. Met vaste regelmaat en volgens de geproduceerde hoeveelheden worden er controles uitgevoerd door COPRO. Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van fysische verontreinigingen (alle niet-steenachtige materialen zoals hout, plastiek, metalen, …) en glas. Er wordt bovendien zeer streng toegezien op de aanwezigheid van asbest.

Stand van zaken

Sinds de start van de certificatie van sorteerzeefpuin (TRA S 10) zijn er 15 dossiers gestart. Na het doorlopen van een proefperiode met verstrengd toezicht wordt bij een positieve evaluatie het COPRO-certificaat uitgereikt. Reeds 5 sorteerinrichtingen hebben de proefperiode met succes afgesloten en het certificaat bekomen.

De certificaathouders en de sorteerinrichtingen in proefperiode kunt u hier terugvinden

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie, contacteer Kim De Jonghe op kim.dejonghe@copro.eu