Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaamheid

Zo doen wij aan duurzaam ondernemen

COPRO zet fors in op duurzaam ondernemen.

Enerzijds in onze activiteiten zelf: certificatie is niet langer een bevestiging in het vertrouwen van kwaliteit en veiligheid, maar ook duurzaamheid. Zo worden steeds meer milieu-eisen geïntegreerd in het certificatie-proces. Anderzijds streven alle werknemers van COPRO ernaar om alle activiteiten op een duurzame manier uit te oefenen.

Naast ‘Performance’ en ‘People’ is ‘Planet’ immers de derde pijler in het strategisch plan van COPRO.

 

Onze kernactiviteit van certificatie en keuring

Steeds meer oriënteren we onze kernactiviteiten op klimaat- en milieuvriendelijkheid en circulariteit, en zijn we op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een “groenere” wereld. 

 • COPRO is reeds meer dan 25 jaar certificatie-instelling van gerecycleerde granulaten. In Vlaanderen wordt 95% van alle bouw- en sloopppuin gerecycleerd en hergebruikt als granulaat.
 • COPRO certificeert hoogwaardig betongranulaat. Op deze manier maak je van beton weer beton, 100% circulair!
 • COPRO is recent erkend als certificerende instelling van de CO2-Prestatieladder, een management systeem dat bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen.
 • COPRO beheert sinds kort de certificatie van NTMB-materialen (natuurtechnische milieubouwmaterialen). Deze producten hebben als doel om natuurontwikkeling te bevorderen.
 • COPRO werkt mee aan de Green Public Procurement acties van de regionale overheden.
 • COPRO ontwikkelt de uitvoeringscertificatie van ondergrondse en bovengrondse infiltratievoorzieningen voor hemelwater. Deze systemen bestrijden droogte en waterschaarste en dragen bij tot het voorkomen van overstromingen door de klimaatverandering.

Energie

Zonnepanelen

 • Het COPRO kantoorgebouw is bijna energie neutraal, en dat was tijdens de concept- en constructiefase zeer vooruitstrevend. Het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water is minimaal en wordt uit groene energiebronnen gehaald.
 • 90 zonnepanelen dekken het grootste deel van ons energieverbruik.
 • Verwarmen en koelen gebeurt met warmterecuperatie uit diepteboringen.
 • Het Researchpark wordt in de toekomst een Green Energy Park, en wordt volledig energetisch zelfvoorzienend. We bestuderen de aansluiting op het toekomstig warmte- en energiegrid van het Green Energy Park. Het Masterplan van het Researchpark bevat eveneens als objectief: CO2 neutraal in 2030.

Duurzaam aankoopbeleid

 • Alle verbruikte stroom is opgewekt uit duurzame energiebronnen.
 • Er zijn 4 laadpunten beschikbaar voor elektrische auto’s. Bezoekers kunnen gratis opladen.
 • We zijn overgeschakeld naar 100% gerecycleerd papier.
 • Eén van onze objectieven vorig jaar was 20% minder papierverbruik en 30% minder kleurafdrukken t.o.v. het voorgaande jaar. Resultaat: 18% minder papierverbruik en 35% minder kleurafdrukken. Zo besparen we jaarlijks een stapel papier van 5 meter hoog. We hebben dit behaald door eenvoudige ingrepen dankzij ideeën van verschillende collega’s.
 • We denken ook aan kleine acties, zo schakelden we om van blikjes naar glazen flesjes drank.
 • Interne papierdistributie is verleden tijd. Onze postbakjes blijven leeg. Alle documenten, van contracten tot onkostennota’s, worden digitaal beheerd en verdeeld.
 • Financiële reserves worden enkel belegd in erkende SRI-producten (sustainable & responsible investments)

Vergroening en biodiversiteit

Groendak

 • Rondom ons kantoorgebouw zijn hagen aangeplant en niet overal gazon. Deze hagen creëren faunacorridoren en vormen een thuis voor een vos met haar jongen, haasjes en talrijke vogels.
 • Ons kantoor heeft een groen dak.
 • Het regenwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Afval(preventie)

 • Op alle mogelijke plaatsen wordt kladpapier verzameld en hergebruikt.
 • Alle afval wordt gesorteerd.
 • Printen wordt sterk ontmoedigd en alles wordt standaard recto-verso afgedrukt in zwart-wit. Onze inspecteurs hebben hun mobiele printers vervangen door digitale processen.
 • We werken aan een project i.v.m. digitale leveringsbons van onze certificaathouders.
 • We ondersteunen digitale processen bij onze klanten.

Communicatie en samenwerking

 • In september 2020 werd MyCOPRO gelanceerd, met digitale tools voor onze klanten om het certificatieproces verder te digitaliseren
  • Via Digilab wordt gegevensoverdracht tussen laboratoria en COPRO volledig gedigitaliseerd. Duizenden laboverslagen per jaar worden nu volledig elektronisch behandeld.
  • Dankzij Numbers kunnen certificaathouders hun productieaangiftes digitaal doorgeven aan COPRO.
 • Onze fax? Weg ermee.
 • Elektronische facturatie:
  • Uitgaande facturen worden voor 90% digitaal verstuurd. Sensibiliseringsacties zijn lopende om 100% te halen.
  • Alle inkomende facturen worden gedigitaliseerd. De interne goedkeuringsprocessen lopen helemaal digitaal. Printen, kopiëren, klasseren is verleden tijd.
  • 85% van de facturen worden rechtstreeks digitaal ingelezen. Acties naar onze leveranciers zijn lopende om dit verder op te drijven.
 • Alle interne personeelsdocumenten zijn gedigitaliseerd.

Mobiliteit

Ev V opladen

 • Er is een onderzoek gestart om de vergroening en de elektrificatie van de bedrijfsvloot te begeleiden.
 • We namen deel aan de jaarlijkse Car Free Day waarbij tal van collega’s hun auto thuis lieten en beroep deden op alternatieve vervoersmiddelen om naar het werk te komen.
 • Er werd een opleiding rijvaardigheid georganiseerd in het kader van verkeersveiligheid. Dit was geen “klassieke” slipcursus maar een opleiding waarbij het effectieve rijgedrag in het dagelijkse verkeer gemonitord werd aan de hand van video- en computerregistratie in de eigen wagen. Op deze manier wordt defensief, en dus ecologisch rijden aangeleerd en gestimuleerd.
 • Ons cafetariaplan stimuleert verplaatsingen per fiets.
 • Bezoekers kunnen veilig en gratis hun e-bikes opladen.
 • Telewerken wordt gestimuleerd.
 • Vergaderen bijwonen kan nu ook gemengd digitaal en fysiek wat het aantal verplaatsingen doet dalen.

 

Extra

MiK (Milieu-infopunt voor de kmo) en de provincie Vlaams-Brabant gaan jaarlijks op zoek naar een bedrijf dat actief inzet op klimaatneutraal en duurzaam ondernemen. We zijn fier dat we in 2020 geselecteerd werden als 1 van de 7 finalisten Klimaatambassadeur. Lees hier het nieuwsartikel.

Op de website van mikopklimaat.be kan je de winnaar en alle finalisten bekijken. 

MiK, Milieu-infopunt voor de kmo, is een project van Voka Vlaams-Brabant met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de hand van advies, workshops en infosessies worden ondernemingen aangemoedigd om duurzaamheid in hun bedrijf te integreren. Met de titel van miK-Klimaatambassadeur willen ze ondernemingen uit de regio in belonen voor hun inzet voor het klimaat en hun acties delen als best practice, ter inspiratie voor andere KMO’s.