Overslaan en naar de inhoud gaan

Asfaltmengsels

Roundabout

Wat is het product?

Asfaltmengsels zijn een samenstelling van stenen, zand, vulstof, een bindmiddel en eventueel additieven (zoals kleurstoffen) en/of asfaltgranulaat.

Producttoepassingen

Asfalt kan worden toegepast als verharding voor wegen, vliegvelden, sportterreinen, parkings, oeverbekleding, als definitieve of voorlopige herstelling.

Wat doet COPRO?

 • Steekproefsgewijze monsternemingen van asfaltmengsels op de productie-eenheid.
 • Bepaling van de samenstelling van het asfaltmengsel door de producent steekproefsgewijs onder toezicht van COPRO.
 • Nazicht van de resultaten die de producent bekomt in het kader van de interne zelfcontrole.
 • Toezicht op de gebruikte grondstoffen.
 • Wanneer een producent een nieuw product wenst op te nemen in zijn gamma woont COPRO steekproefsgewijs de initiële voorstudie bij.
 • Nazicht van het laboratorium van de zelfcontrole van de producent.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Asfaltmengsels worden geleverd met een specifiek leveringsdocument met een voorgedrukt nummer.
 • Op het leveringsdocument verwijzing naar PTV 864, het COPRO-certificaat en de code van technische fiche.
 • De technische fiche kan worden geraadpleegd op extranet.copro.eu.

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vooraleer de producent een fabricaat in productie brengt, onderwerpt de producent dit eerst aan een uitgebreide reeks van testen. COPRO volgt die voorstudies op.
 • De samenstelling van de geproduceerde fabricaten wordt dagelijks gecontroleerd door de producent.
 • Toezicht door de producent op de gebruikte grondstoffen. Geen gebruik van schadelijke bestanddelen zoals teerhoudend asfaltgranulaat. COPRO volgt dit op.
 • Toezicht op het productieproces en de receptuur. Op die manier blijven de eigenschappen van het asfalt constant en conform.
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk raadpleegbaar via extranet.copro.eu. Bij vragen is er steeds een verantwoordelijke van COPRO beschikbaar om zaken te verduidelijken.

Hoe goed en hoe kwalitatief het asfalt ook wordt geproduceerd, het blijft essentieel om er op de werf op toe te zien dat parameters in verband met het plaatsen van het asfalt worden gerespecteerd. Het respecteren van de laagdiktes, het correct aanbrengen van de kleeflaag en het correct behandelen van voegen en naden, zal de levensduur van het geplaatste product ten goede komen.

Referentiedocumenten

Technische documenten:

 • PTV 864 versie 2.0 Technische voorschriften voor asfaltmengsels

Certificatiedocumenten:

 • TRA 64 versie 6.0 Toepassingsreglement voor asfaltmengsels voor de wegenbouw of voor de waterbouw
 • RNR 64 versie 1.0 Reglementaire Nota voor ijking, kalibratie en controle

Adviesraad / Sectorale Commissie / Werkgroepen

 • Voorzitter: Ann Vanelstraete (OCW)
 • Secretaris: Karen Rubbrecht (COPRO) 
 • Leden: Hicham Adli (Brussel Mobiliteit), Dirk Christianen (BVA), Pierre Hontoy (SPW), Philippe Keppens (AWV), Dirk Lacaeyse (COPRO), Anja Lahousse (BFAW), Jan Van Gestel (AWV), Noël Vanhollebeke (BVA).

Asfaltmengsels TRA 64

 • Lacaeyse Dirk +32 495 25 52 48 qvex.ynpnrlfr@pbceb.rhue.orpoc@esyeacal.krid Inspector
 • Rubbrecht Karen +32 490 64 76 29 xnera.ehooerpug@pbceb.rhue.orpoc@thcerbbur.nerak Certification manager