Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Bitumen voor de wegenbouw

Wat is het product?

Bitumen voor de wegenbouw is een erg viskeuze of bijna-vaste stof bij omgevingstemperaturen. Het product wordt verkregen door de raffinage van ruwe aardolie waardoor het wordt gescheiden van andere fracties zoals LPG, benzine, Kerosine, … Het blijft als residu achter in de destillatiekolom.

Producttoepassingen

Bitumen voor de wegenbouw wordt gebruikt als bindmiddel voor asfaltmengsels.

Het is eveneens een bestanddeel in verschillende andere bindmiddelen: polymeergemodificeerd bitumen, bitumenemulsies en vloeibitumen.

Wat doet COPRO?

 • 2 tot 4 inspecties op de productie-eenheid, afhankelijk van de productiehoeveelheden.’
 • Steekproefsgewijze monsternemingen op de productie-eenheid en bij de bestemmelingen. Bijwonen van interne proeven op deze monsters en uitvoeren van controleproeven in externe geaccrediteerde laboratoria.
 • Nazicht van de resultaten die de producent bekomt in het kader van de interne zelfcontrole.
 • Nazicht van het laboratorium van de zelfcontrole van de producent.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Het COPRO-merkteken wordt vermeld op de leveringsbon die de levering van bitumen voor de wegenbouw vergezelt.
 • 8-cijferige snelcode op de leveringsbon, aan de hand waarvan de productfiche kan worden opgezocht op het COPRO Extranet (extranet.copro.eu)

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vertrouwen in de kwaliteit van het product, en de conformiteit aan Standaardbestek 250 (Vlaanderen), Qualiroutes (Wallonië) en TB 2015 (Brussel).
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk raadpleegbaar via extranet.copro.eu .
 • COPRO controleert op regelmatige basis of het geleverde product beantwoordt aan PTV 854.
 • COPRO volgt op dat eigenschappen van de producten doorlopend worden gecontroleerd door de producent.

Referentiedocumenten

Technische documenten:

 • NBN EN 12591 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Eisen voor wegenbitumen
 • NBN EN 13924 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor hard penetratiebitumen

Certificatiedocumenten:

 • TRA 54: Toepassingsreglement voor bitumen voor de wegenbouw
wegenbitumen

Wegenbitumen TRA 54

 • De Saedeleer Tom +32 471 98 11 87 gbz.qrfnrqryrre@pbceb.rhue.orpoc@reeledeased.mot Certification manager