Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Fysico-chemisch gereinigde granulaten

Wat is het product?

Fysico-chemisch gereinigde granulaten zijn granulaten bekomen uit het reinigingsproces dat plaats vindt op verontreinigde bodems of gelijkaardige afvalstoffen zoals bijvoorbeeld veegvuil. De eindproducten van dit proces zijn een zand en een grof granulaat. Deze kunnen, mits controle, hergebruikt worden in verschillende toepassingen.

Producttoepassingen

 • Verscheidene toepassingen volgens het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, zoals onder meer zand voor onderfundering, zand voor schraal beton, zand voor zandcement,… of als het de granulaten betreft onderfunderingen.
 • Volgens de productnormen EN 13242, EN 12620, EN 13139, EN 13043, EN 13055-1, EN13450, EN 13383-1

Wat doet COPRO?

 • Voert een vastgelegd aantal inspecties uit op de productielocatie.
 • Controleert steekproefsgewijs of de milieuhygiënische analyses voldoen aan de betreffende wetgeving en of de bouwtechnische analyses correct zijn uitgevoerd.
 • Kijkt steekproefsgewijs na of het acceptatiereglement wordt gerespecteerd en of de registers up-to-date zijn.
 • Neemt aan vastgelegde frequenties monsters en woont steekproefsgewijs proeven bij.
 • Verifieert of er geproduceerd en gecontroleerd wordt volgens COPRO-goedgekeurde procedures.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Het product wordt afgeleverd met een originele leveringsbon.
 • Deze leveringsbon verwijst naar de betreffende certificaten en de 8-cijferige snelcode van de technische fiches (raadpleegbaar op extranet.copro.eu).

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • De controle zorgt voor levering van enkel conform gereinigde producten, dit zowel op milieuvlak als op bouwtechnisch vlak.
 • Een grotere afzetmarkt.
Physicochemically cleaned aggregates
Physicochemically cleaned aggregates
Physicochemically cleaned aggregates

Fysicochemisch gereinigde granulaten TRA 17

 • Desmet Dorien +32 494 52 67 91 qbevra.qrfzrg@pbceb.rhue.orpoc@temsed.neirod Productverantwoordelijke