Overslaan en naar de inhoud gaan

Geogrids

Roundabout

Wat is het product?

Geogrids zijn vlakke structuren, bestaande uit een regelmatig netwerk met trekvaste en in de knooppunten onderling verbonden elementen. Ze zijn opgebouwd volgens een loodrechte netwerkstructuur.

Producttoepassingen

De vorm en de wijdte van de mazen van de geogrids zijn afhankelijk van de beoogde toepassing (uni- of biaxiale wapening) en van het materiaal waarmee zij moeten  samenwerken. Beoogde toepassingen:

 • het wapenen van grond
 • het wapenen van steenslagonderfunderingen of steenslagfunderingen
 • scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen
 • toepassingen in de spoorwegbouw

Wat doet COPRO?

 • 2 tot 8 inspecties per jaar bij de verdeler en/of de productie-eenheid
 • monsternemingen en bijwonen van controleproeven
 • nazicht van het productieproces en de productiecontrole
 • opvolging van klachten

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Per rol: label met COPRO-logo en verwijzing naar PTV 824.
 • 8-cijferige snelcode op de leveringsbon, aan de hand waarvan de productfiche kan worden opgezocht op het COPRO Extranet (extranet.copro.eu).

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vertrouwen in de kwaliteit van het product, en de conformiteit aan Standaardbestek 250 (Vlaanderen), Qualiroutes (Wallonië) en TB 2015 (Brussel).
 • COPRO heeft op regelmatige basis gecontroleerd of het geleverde product beantwoordt aan PTV 824.
 • Door de bouwheer kan er meer tijd besteed worden aan andere taken (plaatsing, controles a posteriori, controle van het transport, …).

Referentiedocumenten

Technische documenten voor de BENOR-certificatie van geotextiel en de COPRO-certificatie van geogrids:

 • PTV 824 : geogrids
 • PTV 829 : geotextiel
 • NBN EN 13249 - wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
 • NBN EN 13250 - spoorwegbouw
 • NBN EN 13251 - grondwerken, funderingen en keermuren
 • NBN EN 13252 - drainagesystemen
 • NBN EN 13253 - beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
 • NBN EN 13254 - bouw van spaarbekkens en stuwdammen
 • NBN EN 13255 - kanaalbouw
 • NBN EN 13256 - tunnelbouw en in ondergrondse bouwwerken
 • NBN EN 13257 - opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
 • NBN EN 13265 - projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

Certificatie-documenten:

 • TRA 29 voor geotextiel en TRA 24 voor geogrid

 

Technische documenten voor de CE-markering van geotextiel en aan geotextiel verwante producten:

 • NBN EN 13249 - wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
 • NBN EN 13250 - spoorwegbouw
 • NBN EN 13251 - grondwerken, funderingen en keermuren
 • NBN EN 13252 - drainagesystemen
 • NBN EN 13253 - beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
 • NBN EN 13254 - bouw van spaarbekkens en stuwdammen
 • NBN EN 13255 - kanaalbouw
 • NBN EN 13256 - tunnelbouw en in ondergrondse bouwwerken
 • NBN EN 13257 - opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
 • NBN EN 13265 - projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen
 • R/CE2+29 (3.0)

 

Adviesraad

Voorzitter: Philippe Keppens (AWV)

Secretaris: Kris Vandenneucker (COPRO)

Leden: Frank Theys (OCW), Theo Huybregts (Geologics), Marc Scheppermans (Aquafin), Niels Tommelein (Infrabel), Paul ter Horst (Tensar International), Luk Ottevaere (Tradecc NV), Steven De Maesschalck (Texion)

Geogrid TRA 24

 • Vandenneucker Kris +32 478 31 07 64 xevf.inaqraarhpxre@pbceb.rhue.orpoc@rekcuennednav.sirk Certification manager