Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken

Wat is het product?

 • Geprefabriceerde betonproducten zijn elementen uit ongewapend, gewapend of staalvezel beton die klaar voor plaatsing aangeleverd worden op de werf.
 • Het gamma van betonproducten voor infrastructuurwerken die onder dit technisch voorschrift vallen is zeer uitgebreid :
  • geprefabriceerde dek- en funderingsplaten voor andere dan betonnen putten,
  • bijzondere putten,
  • kopmuurelementen en in- en uitstroomelementen,
  • funderingselementen voor infrastructuurwerken,
  • damplanken,
  • elementen voor oeverbescherming en -versterking,
  • betonnen afwateringsgoten voor verkeersgebieden voor voertuigenverkeer,

Producttoepassingen

De geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken zijn onder meer bestemd voor de bekleding en drainering van grondoppervlakken, de verzameling van hemel- en afvalwater, de behandeling van afvalwater, de talud-, oever- en teenbescherming en de behuizing en bescherming van kabels en leidingen.

Wat doet COPRO?

De certificatie van de geprefabriceerde betonproducten zelf is in handen van de certificatie-instelling PROBETON vzw.

In onderaanneming van PROBETON voert COPRO als keuringsinstelling o.a. volgende taken uit:

 • Externe controle bij de producent ;
 • Het bijwonen van proeven bij de producent ;
 • De monsterneming van controleproeven ;
 • Het toezicht op de grondstoffen en het productieproces.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

Op het product zelf of op de verpakking:

 • Het BENOR-logo en het certificaatnummer van de producent ;
 • De productiedatum gevolgd door de keuringsouderdom.

Op de documenten horende bij het gecertificeerd product:

 • De verwijzing naar het BENOR-certificaat op de leveringsbon ;
 • Het BENOR-certificaat en de bijbehorende BENOR-bijlage.

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Door de BENOR-certificatie is er voldoende mate van vertrouwen dat de overeenkomstigheid van het product gewaarborgd is.
 • COPRO volgt op dat de eigenschappen van de producten doorlopend worden gecontroleerd door de producent en afgetoetst aan de eisen uit het Technisch Voorschrift.
 • Bij certificatie wordt niet enkel nagezien of eindproduct voldoet aan de eisen, maar er is ook een doorlopend toezicht op de grondstoffen, het productieproces en de betonsamenstellingen.
Geprefabriceerd beton

Betonproduct ATR 100

 • Declerck Renée +32 478 54 89 58 erarr.qrpyrepx@pbceb.rhue.orpoc@kcrelced.eener Productverantwoordelijke