Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Gerecycleerde granulaten

Wat is het product?

Gerecycleerde granulaten zijn een samenstelling van zand en steenslag bekomen door het voorafzeven, het breken en het zeven van puin geproduceerd op een vaste locatie of op een bouw- en sloopwerf.

Producttoepassingen

 • (onder)funderingen
 • ophopingen en aanvullingen
 • grondstof voor zanden granulaatcement
 • grondstof voor gestabiliseerde mengsels
 • waterbouwkundige werken

Wat doet COPRO?

 • Vastgelegd aantal inspecties brengen op productielocatie.
 • Steekproefsgewijs controleren of producent zijn interne controles correct uitvoert, zijn acceptatiereglement respecteert en zijn registers up-to-date zijn.
 • Aan vastgelegde frequenties monsters nemen en steekproefsgewijs proeven bijwonen.
 • Verifiëren dat er geproduceerd en gecontroleerd wordt volgens COPRO-goedgekeurde procedures.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Originele leveringsbon voor de bouwheer is enige garantie dat het geleverde product geproduceerd werd overeenkomstig de bepalingen van de reglementen.
 • Deze leveringsbon dient te verwijzen naar de betreffende certificaten en de 8-cijferige snelcode van de technische fiches (raadpleegbaar op extranet.copro.eu).

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Gebruik in hoogwaardigere toepassingen.
 • Vertrouwen in de bouwtechnische en milieuhygiënische productkwaliteit.
 • De gerecycleerde granulaten worden aan vastgelegde frequenties gecontroleerd door de producent. COPRO volgt dit op.
 • Toezicht op het productieproces. Zo blijven de eigenschappen van de gerecycleerde granulaten constant.
 • Daarnaast houdt het mobiel breken op werven naast het ecologische aspect ook een economisch voordeel in voor de bouwheer en is hergebruik mogelijk van de granulaten op de werf.

Referentiedocumenten

Voor de COPRO-certificatie wordt gebruik gemaakt van volgende reglementen:

 • CRC COPRO 01–Reglement voor productcertificatie in de bouwsector (versie 4.0 dd. 2019-03-19),
 • TRA M10/11 - Toepassingsreglement voor de certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puin- en sorteerzeefgranulaten volgens het eenheidsreglement van de OVAM (versie 5.0 d.d. 2018-09-25)

Voor de BENOR-certificatie wordt gebruik gemaakt van volgende reglementen:

 • CRC BENOR 01 - Reglement voor productcertificatie in de bouwsector (versie 3.0 d.d. 2019-03-19),
 • BENOR TRA 10 - Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie (versie 4.0 d.d. 2019-10-05),
 • BENOR TRA 11 - Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie (versie 3.0 d.d. 2016-10-07).
 • PTV 406 – Technische voorschriften – Classificatie van gerecycleerde granulaten (versie 9.0 d.d. 2020-03-10)

Adviesraad / Sectorale Commissie / Werkgroepen

Voorzitter: Jan Desmyter WTCB

Secretaris: Michaël Van Schelvergem COPRO

Leden: Chantal Flemal (SPW), Martine Gillet (SPW), Frédérique Thewissen (SPW), Margot Van den Berghe (VSO), Ann Van Gucht (BE-CERT), Mireille Verboven (DENUO), Hicham Adli (BRUSSEL MOBILITEIT), Jean-Marc Aldric (SPW), Didier Block (FWEV), Margo Briessinck (AWV), Dirk Coveliers (FPRG), Luc De Bock (OCW), Johny De Nutte (COPRO), Eli Desmedt (BFAW), Jan Desmyter (WTCB), Didier Gohy (SPW), Willy Goossens (FPRG), Dino Henderickx (CASO), Thibault Mariage (FEREDECO), Manu Van de Velde (LEB), Philippe Van De Velde (OVAM), Thierry Vanmol (FEDIEX), Michaël Van Schelvergem (COPRO).    

Gerecycleerde granulaten - mobiele installatie TRA 11

 • Van Schelvergem Michaël +32 496 26 05 97 zvpunry.inafpuryiretrz@pbceb.rhue.orpoc@megrevlehcsnav.leahcim