Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Polymeergemodificeerd bitumen

Wat is het product?

Polymeergemodificeerd bitumen is een bitumen (zie productfiche bitumen voor de wegenbouw) waarvan de fysische eigenschappen worden gewijzigd door toevoeging van nieuwe polymeren met als bedoeling om één of meerdere eigenschappen te verbeteren zoals stroefheid, reologische kenmerken, gedrag na veroudering, …

Producttoepassingen

Polymeergemodificeerd bitumen wordt gebruikt als bindmiddel voor asfaltmengsels. Het wordt voornamelijk gebruikt in discontinue toplagen. Het gebruik van polymeergemodificeerd bitumen draagt er toe bij dat het asfaltmengsel minder gevoelig is voor rafeling (= het loskomen van de granulaten uit de asfaltverharding) en spoorvorming.

Wat doet COPRO?

 • Vier tot acht maal per jaar een inspectie op de productie-eenheid, afhankelijk van de productiehoeveelheden.
 • Steekproefsgewijze monsternemingen op de productie-eenheid. Bijwonen van interne proeven op deze monsters en uitvoeren van controleproeven in externe geaccrediteerde laboratoria.
 • Nazicht van de resultaten die de producent bekomt in het kader van de interne zelfcontrole.
 • Nazicht van het laboratorium van de zelfcontrole van de producent.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Het COPRO-merkteken wordt vermeld op de leveringsbon die de levering van polymeergemodificeerd bitumen vergezelt.
 • 8-cijferige snelcode op de leveringsbon, aan de hand waarvan de productfiche kan worden opgezocht op het COPRO Extranet (extranet.copro.eu)

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vertrouwen in de kwaliteit van het product, en de conformiteit aan Standaardbestek 250 (Vlaanderen), Qualiroutes (Wallonië) en TB 2015 (Brussel).
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk raadpleegbaar via extranet.copro.eu .
 • COPRO controleert op regelmatige basis of het geleverde product beantwoordt aan PTV 855.
 • COPRO volgt op dat eigenschappen van de producten doorlopend worden gecontroleerd door de producent.

Referentiedocumenten

 • Technische documenten: NBN EN 14023  Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk van voorschriften voor met polymeren gemodificeerd bitumen
 • Certificatiedocumenten: TRA 55 Toepassingsreglement voor polymeergemodificeerde bitumen voor de wegenbouw
Polymeer bitumen

Polymeergemodificeerd bitumen TRA 55

 • De Saedeleer Tom +32 471 98 11 87 gbz.qrfnrqryrre@pbceb.rhue.orpoc@reeledeased.mot Certification manager