Overslaan en naar de inhoud gaan

Vulstoffen

Roundabout

Wat is het product?

Vulstof is een zeer fijn aggregaat. Het gehalte kleiner dan 0,063 mm bedraagt minimaal 70%.

Er zijn 3 soorten vulstoffen: composiet (samengesteld uit secundaire en/of natuurlijke grondstoffen), natuurlijke (afkomstig van één natuurlijke minerale grondstof) en kunstmatige (afkomstig van minerale oorsprong voortkomend uit een thermisch of ander industrieel proces vulstof) vulstof.

Producttoepassingen

 • Vulstoffen worden volgens SB 250 toegepast in bitumineuze mengsels in de wegenbouw.
 • Volgens productnorm EN 13043.

Wat doet COPRO?

 • Voert een vastgelegd aantal inspectie uit op de productlocatie.
 • Neemt aan vastgelegde frequenties monsters en woont steekproefsgewijs proeven bij.
 • Houdt toezicht op de gebruikte grondstoffen.
 • Doet nazicht van de interne zelfcontrole van de producent.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Originele leveringsbon voor de bouwheer is enige garantie dat het geleverde product geproduceerd werd overeenkomstig de bepalingen van de reglementen.
 • Deze leveringsbon dient te verwijzen naar de betreffende certificaten en de 8-cijferige snelcode van de technische fiches (raadpleegbaar op extranet.copro.eu).

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • De asfaltproducent heeft voldoende garantie om een vulstof van constante kwaliteit en betrouwbaarheid te ontvangen.
 • De vulstoffen worden aan vastgelegde frequenties gecontroleerd door de producent. COPRO volgt dit op.

Referentiedocumenten

Technische documenten:

 • PTV 812 (versie 1.0 d.d. 2020-03-03): Technische voorschriften voor vulstoffen voor bitumineuze mengsels in de wegenbouw
 • NBN EN 13043 (1e uitg. november 2002): Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

Certificatiedocumenten:

 • TRA 12 BENOR (versie 4.0 d.d. 2020-03-03): Toepassingsreglement voor productcertificatie van vulstoffen voor bitumineuze mengsels in de wegenbouw

CE-documenten:

 • NBN EN 13043 (1e uitg. november 2002): Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

 • R/CE2+20 (versie 1.0 d.d. 2020-12-10): Reglement voor certificatie in het kader van de CE-markering voor granulaten

Adviesraad

Voorzitter: Stefan Vansteenkiste (OCW)

Secretaris: Kim De Jonghe (COPRO)

Leden: Chantal Flemal (SPW), Hans Hudales (Belfill), Philippe Keppens (AWV), Kristine Slachmuylder (Belfill), Didier Block (FBEV), Pieter Van Der Sypt (BVA), Etienne Danniau (Belfill) en Johny De Nutte (COPRO)

vulstoffen
vulstoffen

Vulstoffen TRA 12

 • De Jonghe Kim +32 470 22 13 33 xvz.qrwbatur@pbceb.rhue.orpoc@ehgnojed.mik Certification manager
 • De Nutte Johny +32 476 47 31 23 wbual.qrahggr@pbceb.rhue.orpoc@ettuned.ynhoj Certification manager