Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Wegmarkeringproducten - Basismaterialen

Wat is het product?

De basismaterialen voor wegmarkeringen zijn wegenverven, koudplasten, thermoplasten en geprefabriceerde wegmarkeringen.

Producttoepassingen

 • De basismaterialen voor wegmarkeringen worden, meestal in combinatie met nastrooiproducten, glasparels en stroefmakende middelen gebruikt om een wegmarkeringssysteem te vormen.
 • Deze systemen worden door de markeerders op de weg aangebracht om de permanente en tijdelijke wegmarkeringen te realiseren, die essentieel zijn voor de verkeersveiligheid.

Wat doet COPRO?

 • COPRO zorgt voor de typebepaling van de producten, die bestaat uit:
  • een typebepaling van de gespecificeerde fysische eigenschappen via laboratoriumproeven;
  • een typebepaling van de initiële prestaties van het product en van de duurzaamheid van het product, getest in proefvakken;
  • de bepaling van de “fingerprint” van het materiaal, die een aantal identificatieproeven omvat.
 • Minstens twee maal per jaar een inspectie op de productie-eenheid met externe uitvoering van identificatieproeven, om aan te tonen dat de “fingerprint” identiek is en de typeproef representatief blijft voor de bemonsterde producten.
 • Nazicht van de controleresultaten van de testen die worden uitgevoerd door de producent.
 • Nazicht van het laboratorium van de producent.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

De verpakkingseenheid is geïdentificeerd met

 • het BENOR-merkteken.
 • de 8-cijferige code van de technische fiche, aan de hand waarvan de fiche gemakkelijk kan worden opgezocht op het COPRO Extranet (extranet.copro.eu)

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vertrouwen in de gebruiksgeschiktheid en de kwaliteit van het product.
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk raadpleegbaar via extranet.copro.eu.
 • COPRO controleert op regelmatige basis of het geleverde product beantwoordt aan deze technische fiche.
 • COPRO volgt op dat eigenschappen van de producten   doorlopend worden gecontroleerd door de producent.
 • Door de bouwheer kan er hierdoor meer tijd besteed worden aan andere taken (plaatsing, controles a posteriori,…).
Wegmarkering - tape
nastrooi en spray toepassing
aanbrengen tape

Basisproducten voor wegmarkering TRA 84

 • du Bus de Warnaffe Philippe +32 478 31 07 68 cuvyvccr.qhohfqrjneanssr@pbceb.rhue.orpoc@effanrawedsubud.eppilihp