Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwavelbeton rioleringsproducten

Roundabout

Wat is het product?

Zwavelbeton is een thermoplastisch materiaal en het product zwavelbeton wordt bij een temperatuur van ongeveer 140° in een mal of bekisting gegoten. Uitharden gebeurt niet door een chemische reactie, maar door afkoeling. Na afkoeling heeft het product zijn definitieve sterkte bereikt en is dus direct bruikbaar.

Zwavelbetonproducten zijn vervaardigd uit een composiet. Dit composiet is vergelijkbaar met cementbeton omdat beide bestaan uit granulaten, zand, vulstoffen, bindmiddel en hulpstoffen. Cement en water worden hier echter vervangen door zuiver elementair zwavel. Dankzij het innovatieve productieproces is dit zwavelcomposiet vloeistofdicht en uitermate zuurbestendig in tegenstelling tot kalk of cement.

Zwavelbeton heeft een groot aantal voordelen. Het is geschikt voor chemisch agressieve omgevingen. Het heeft een buitengewoon glad oppervlak met een zeer dichte structuur, zodat er geen poriën zijn waarlangs water kan indringen. Het product heeft een snelle sterkteontwikkeling (tot 80% van de eindsterkte in één uur) waardoor het ook interessant is voor zeer diverse toepassingen. Omwille van zijn chemische resistentie zijn komen er ook producten aan voor rioleringstoepassingen.

Producttoepassingen

Producten in zwavelbeton worden ingezet voor riolering en de afvoer van afvalwater. Onder meer buizen, hulpstukken en toegangs- en verbindingsputten vallen hieronder.

Wat doet COPRO?

De periodieke inspecties worden in de regel uitgevoerd met een gemiddelde frequentie van 1 bezoek per maand. Mits gemotiveerd verzoek van de kant van de producent en akkoord van de certificatie-instelling kan deze frequentie verhoogd of verlaagd worden.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Op het product (Putten, buizen en hulpstukken,…) verwijzing naar PTV 823 en COPRO.
 • Op het leveringsdocument verwijzing naar de code van technische fiche (beschikbaar op extranet.copro.eu).
 • Hulpstukken (rubberringen, polypropyleen koppelingen, roestvrij stalen koppelingen, flexibele koppelingen,…) die afzonderlijk op de werf worden geleverd, zijn voorzien van een verwijzing naar de toepasselijke PTV.
 • Bij de identificering van het product:
 • Sterkteklasse of voorgeschreven minimale verbrijzelingslast onder verticale belasting;
 • Identificatie van gebruiksomstandigheden als die anders dan normaal zijn;
 • Identificatie van speciaal gebruik, als van toepassing;
 • De toegepaste druk bij de waterdichtheidsproef volgens Bijlage C van PTV 823.

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • COPRO controleert op regelmatige basis of het geleverde product beantwoordt aan de technische fiche.
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk raadpleegbaar via extranet.copro.eu.
 • COPRO volgt op dat de eigenschappen van de producten (afmetingen, sterkte, waterdichtheid,…) doorlopend worden gecontroleerd door de producent en afgetoetst aan de eisen uit de PTV823.
 • COPRO volgt op dat de hulpstukken die afzonderlijk op de werf worden geleverd, doorlopend worden gecontroleerd.

Referentiedocumenten

Technische documenten:

 • PTV 823 Deel 1 (2.0) - Rioleringsproducten in zwavel beton: Deel 1 Geprefabriceerde toegangs- en verbindingsputten van ongewapend zwavelbeton
 • PTV 823 Deel 2 (1.0) - Rioleringsproducten in zwavelbeton: Deel 2 Geprefabriceerde buizen en hulpstukken van ongewapend zwavelbeton
 • Certificatiedocumenten: TRA 23 (2.0) - Toepassingsreglement voor productcertificatie van geprefabriceerde rioleringsproducten van ongewapend zwavelbeton onder het COPRO-merk

Adviesraad

 • Voorzitter: William Martens (Vlario)
 • Secretaris: Johan Mondelaers (Copro)
 • Leden: Nele De Belie (Universiteit Gent - Laboratorium Magnel voor Betononderzoek), Johan Horckmans (Probeton), Lucie Vandewalle (Katholieke Universiteit Leuven - Departement Burgerlijke Bouwkunde), Serge Vermeren (Groepering Belgische Autonome Laboratoria Burgerlijke Bouwkunde), Philippe Keppens (AWV Wegenbouwkunde), Alex Loens (Fluvius), Marc Van Heck (Aquafin), Guy Doumen (De Bonte Betonfabriek), Guy Verbist (Shell Downstream Services Int.), Alain Decamps (Pidpa), Frédéric Coupain (Idea), Joris Vienne (Becetel)
zwavelbeton
zwavelbeton
zwavelbeton

Zwavelbetonproducten TRA 23

 • Mondelaers Johan +32 471 98 06 55 wbuna.zbaqrynref@pbceb.rhue.orpoc@srealednom.nahoj Certification manager