Overslaan en naar de inhoud gaan
Copro extranet banner

COPRO EXTRANET

Body

Het COPRO EXTRANET is een interactieve website waar alle technische fiches van door COPRO gecertificeerde producten kunnen teruggevonden worden. De certificaathouder (producent of leverancier) plaatst er zijn fiches op. COPRO ziet ze na en valideert ze. De bouwheer raadpleegt de fiches en kijkt er de geldigheid van na.

Een bouwheer wenst op zijn werf kwaliteitsvolle producten. Vele bestekken en bouwheren schrijven dan ook voor dat deze producten onderworpen dienen te worden aan voorafgaande controles. De producten dienen met andere woorden gecertificeerd te zijn. Om te weten of een product gecertificeerd is,  dient de bouwheer een gewaarmerkte technische fiche op te vragen bij zijn aannemer.  Daarop vindt de bouwheer alle informatie terug die hij nodig heeft om te oordelen of dit product op zijn werf gebruikt mag worden.

In de praktijk zijn er echter een aantal struikelblokken die het raadplegen van deze fiches bemoeilijkt:

 1. Fiches laten op zich wachten en worden soms pas geleverd als de producten reeds zijn verwerkt.
 2. Fiches zijn verschillend voor bijna ieder product. Dit maakt het voor de bouwheer erg moeilijk om te controleren. Bovendien is niet duidelijk welke info echt van tel is.
 3. In plaats van de gewaarmerkte fiches, worden commerciële fiches zonder enige waarmerking van de certificatie-instelling aan de bouwheer overgemaakt.
 4. Een certificaathouder heeft na schorsing of beëindigen van de certificatie wel nog een technische fiche met een nog lopende geldigheidsduur. Hij kan dus producten leveren op de werf zonder dat er hierop controles gebeuren door de certificatie-instelling.
 5. Soms ontbreekt een duidelijke link tussen de technische fiche en het op de werf geleverde product en de leveringsbon.
 6. Een technische fiche geeft meestal weinig bijkomende informatie voor de klant, bijvoorbeeld over wat hij zelf nog dient na te kijken of met welke andere producten het geleverde product compatibel is.

Om al deze problemen op te vangen, heeft COPRO het COPRO EXTRANET ontwikkeld.

Het COPRO EXTRANET is gratis en is voor iedereen toegankelijk via de website van COPRO: www.copro.eu en doorklikken op ”Technische fiches”. Of rechtstreeks surfen naar extranet.copro.eu

Vooraleer de fiches consulteerbaar zijn, worden ze gecontroleerd en gevalideerd door de verantwoordelijke bij COPRO.

De fiche is in een aantal blokken opgedeeld. Ieder blok groepeert een aantal gegevens die voor de bouwheer, projectmanager, werftoezichter,… van belang zijn. Gezien niet alle info voor iedereen even relevant is kan eenieder gemakkelijk terugvinden wat voor hem van tel is. Iedere technische fiche van elk door COPRO gecertificeerd product ziet er nu hetzelfde uit. De bouwheer kan hierdoor ook in één oogopslag het onderscheid maken met een commerciële fiche.

Met deze tool wil COPRO alle stappen die nodig zijn betreffende de communicatie over en het controleren van producten en technische fiches vereenvoudigen.

COPRO zal dan ook blijven investeren in het COPRO EXTRANET om te zorgen voor een performante tool ten dienste van alle betrokken partijen.

Download de COPRO EXTRANET brochure Brochure

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken COPRO voor bouwproducten en COPRO.EXE voor uitvoering,COPRO(.EXE) logo
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS),Logo BELAC meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operatorLogo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instellingBUtgb meer info: www.butgb.be