Overslaan en naar de inhoud gaan

Beheerder NTMB-zorgsysteem

ecoduct
Copyright - Lien Van Besien

COPRO heeft in september 2020 het beheer van het NTMB-zorgsysteem overgenomen van het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest. Hiermee wil COPRO aandacht geven aan natuur ondersteunende technieken bij infrastructuurwerken.

COPRO is als beheerder dus eveneens eigenaar van het keurmerk, en alle afspraken en procedures die horen bij het NTMB-certificaat.

Hoe werkt het NTMB-Zorgsysteem?

De beheerder van het NTMB-zorgsysteem is de verantwoordelijke uitgever van de voorschriften en het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. De beheerder heeft geen enkele bevoegdheid of verantwoordelijkheid over het toekennen van NTMB-certificaten. 

Om de kwaliteitseisen van het NTMB-zorgsysteem te laten evolueren,  is het noodzakelijk om verder ervaring en kennis op te bouwen,  die kennis te bundelen en uniforme informatie te verspreiden. Daarvoor roept de beheerder een adviesraad samen. Cruciaal binnen deze raad, is het overleg tussen de verschillende betrokken partijen: producenten en leveranciers, aannemers en plaatsingsdeskundigen, studiebureaus en onderzoeksinstellingen,  overheden,  geaccrediteerde certificatie-instellingen en experten.  De verschillende belangen zijn evenwichtig vertegenwoordigd in deze adviesraad.

De adviesraad adviseert over de aard en inhoud van het certificatieschema (cfr. de voorschriften en certificatiereglement), maar mag niet tussenkomen bij de evaluatie of bij de beslissing van de toekenning van het certificaat van individuele dossiers.

De beheerder roept de adviesraad minimaal 1 keer per jaar samen.

De beheerder verzoekt BELAC (Belgische accreditatie-instelling van de FOD Economie) om controle uit te oefenen op de certificatie-instellingen en er ook op toe te zien dat alle certificatie-instellingen de dossiers op dezelfde manier behandelen. Een certificatie-instelling die dossiers inzake het NTMB-zorgsysteem wil behandelen, vraagt haar accreditatie aan bij BELAC. BELAC evalueert het dossier, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het accreditatiecertificaat van de certificatie-instelling m.b.t. het NTMB-zorgsysteem.

NTMB Zorgsysteem

Na het behalen van haar accreditatie meldt de certificatie-instelling aan de beheerder dat zij dossiers in het kader van het NTMB-zorgsysteem wenst te behandelen. Na de aanstelling door de beheerder kan de certificatie-instelling dossiers behandelen.

De certificatie-instelling evalueert certificatie-aanvragen van producenten/leveranciers, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. De certificatie-instelling behandelt ook klachten over een producent die gecertificeerd is voor het NTMB-zorgsysteem en treft - indien noodzakelijk - passende maatregelen. Deze maatregelen gaan van een waarschuwing, tot opschorting of zelfs intrekking van het certificaat, afhankelijk van de ernst van de feiten.

Een producent of leverancier die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wenst te behalen, neemt contact op met een certificatie-instelling.

Hoe het NTMB-certificaat behalen?

Klik hier voor meer informatie over de procedure:

  • Welke instellingen certificeren?
  • De voorschriften van het NTMB-zorgsysteem
  • Certificatiereglement
  • Standaardformulieren
  • Bedrijven met een gecertificeerd NTMB-zorgsysteem

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karl Fonteyne - karl.fonteyne@copro.eu