Overslaan en naar de inhoud gaan

Overlegplatform

overleg

Onpartijdigheid

De structuur van COPRO als 'derde partij' garandeert haar onafhankelijkheid tegenover de partijen die op haar een beroep doen. Tevens sluit het statutair doel van COPRO uit, dat zij zelf ontwerper, leverancier, koper, eigenaar of gebruiker is van de producten waarvoor op haar een beroep gedaan wordt of er als dusdanig bij betrokken wordt of voor deze producten optreedt als vertegenwoordiger.

Deze onpartijdigheid wordt gegarandeerd door de samenstelling van zijn organen:

Bestuurlijk

 • Algemene Vergadering
 • Bestuursorgaan
 • Bestuurscomité

Om de deskundigheid en onafhankelijkheid van haar certificatie-activiteiten te waarborgen, heeft COPRO diverse commissies ingesteld, onder meer een toezichthoudend Adviescomité en verschillende Adviesraden of Sectorale Commissies. De onpartijdigheid wordt bevestigd door de FOD-Economie en geaudit door BELAC.

Adviescomité

Het Adviescomité heeft de taak de onpartijdigheid van de activiteiten van de certificatie-instelling te verzekeren door o.a.:

 • advies te geven over de onafhankelijke werking van de verschillende Adviesraden;
 • advies te geven over de onpartijdigheid van de certificatie-activiteiten van de certificatie-instelling;
 • advies te geven over de objectiviteit en betrouwbaarheid van de certificatie-activiteiten van de certificatie-instelling;
 • advies te geven over de geïdentificeerde risico’s en de genomen maatregelen met betrekking tot de onpartijdigheid en de mogelijke belangenconflicten.

Het Adviescomité is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar belanghebbende en deskundige partijen die actief zijn in de sector.

Adviesraden of Sectorale Commissies

Per product is een specifieke Adviesraad of Sectorale Commissie opgericht die bevoegd is voor het beheer van en het toezicht op het gebruik van het COPRO- of BENOR-merk voor het betreffende product.

Deze gespecialiseerde, technische Adviesraad of Sectorale Commissie behandelt de certificatietechnische aspecten en bepaalt de regels die voor een specifieke COPRO- of BENOR-certificatie worden toegepast. Dit gebeurt door het opstellen en wijzigen van de Technische Voorschriften en het Toepassingsreglement. Op deze manier wordt het gewenste kwaliteitsniveau waarvoor het COPRO- of BENOR-merk garant moet staan vastgelegd.

De Adviesraad of de Sectorale Commissie is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar belanghebbende en deskundige partijen op het gebied van het betreffende product.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: 
  • COPRO voor bouwproducten,COPRO_EXE_NTMB
  • COPRO.EXE voor uitvoering,
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, 
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS),

BELAC - Insp- Prod- DMS

     - meer info: https://economie.fgov.be/belac

 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137

CE

     - meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

 • door NBN erkend als sectorale operator

NBN LOGO

     - meer info: www.nbn.be

 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme

Logo BENOR

     - meer info: www.benor.be

 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen

VLAREL

     - meer info: www.ovam.be/vlarel

 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling

BUtgb

     - meer info: www.butgb.be

 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder

Logo CO2 Prestatieladder

     - meer info: www.skao.nl

 • door OVAM erkend als certificatie-instelling asbest en gerecycleerde granulaten

Logo OVAM

     - meer info: www.ovam.be